Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Baseny sedymentacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13000-WBSED Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Baseny sedymentacyjne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na II semestrze I roku na stud. II st. GEP na spec. SSP
Przedmiot sugerowny do wyboru na I r. stud. II st. GES na spec. GSM ścieżka Poszuk. i dokum. złóż
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe informacje o geotektonice, tektonice płyt litosfery oraz o analizie strukturalnej. Student ma podstawową wiedzę o skałach osadowych i o środowiskach ich depozycji.

Skrócony opis:

Omówione są różne rodzaje klasyfikacji basenów sedymentacyjnych. Opisane są podstawowe typy ekstensyjnych i kompresyjnych basenów sedymentacyjnych i ich pozycja w cyklu Wilsona. Podane są przykłady współczesnych i kopalnych basenów sedymentacyjnych różnych typów wraz z opisem wypełniających je sukcesji osadowych.

Pełny opis:

Wykład prezentuje podstawową wiedzę na temat basenów sedymentacyjnych z wykorzystaniem przykładów współczesnych i kopalnych.

W części pierwszej prezentowane są podstawowe pojęcia i definicje związane z analizą basenów sedymentacyjnych. Zaprezentowane są różne typy klasyfikacji basenów sedymentacyjnych tworzone w oparciu o różne kryteria, takie jak np. pozycja geotektoniczna, charakter granic czy stopień i sposób zachowania osadów. Następnie przedstawiony i omówiony w szczegółach jest cykl rozwoju geotektonicznego Ziemi, czyli tzw. cykl Wilsona.

W części drugiej w sposób systematyczny omówione są podstawowe typy basenów sedymentacyjnych wyróżnione na podstawie ich pozycji geotektonicznej i miejsca w cyklu Wilsona. Dla każdego z typów wskazane są przykłady współczesne i kopalne wraz z opisem wypełniających je sukcesji osadowych. Pierwszą dużą kategorią omawianych basenów są kontynentalne baseny ekstensyjne, czyli: ryfty, aulakogeny, baseny z osiadania (sag basins) i baseny pasywnych obrzeży kontynentów. Następnie omówione pozostałe typy basenów ekstensyjnych, czyli oceaniczne baseny z osiadania i baseny z odciągania. Drugą dużą kategorią omawianych basenów są baseny kompresyjne, dzielące się na baseny subdukcyjne i baseny z kolizji. Baseny subdukcyjne to m.in. rowy oceaniczne, baseny przedłukowe, śródłukowe, marginalne i wstecznołukowe. Baseny z kolizji to baseny resztkowe, baseny przedgórskie i baseny typu panońskiego.

Literatura:

Miall AD. 1984 – Principles of Sedimentary Basin Analysis.

Allen PA. & Allen JR. 1990 - Basin analysis, Principles and applications

Einsele G. 1992. Sedimentary Basins: Evolution, facies and sediment budget. Springer

Leeder M 2011 – Sedimentology and Sedimentary Basins. From Turbulence to Tectonics. Wiley-Blackwell

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe klasyfikacje basenów sedymentacyjnych w oparciu o różne kryteria.

Student potrafi wskazać różne czynniki wpływające na rozwój depozycji w basenie sedymentacyjnym i rozumie ich rolę.

Student potrafi powiązać różne rodzaje basenów sedymentacyjnych z poszczególnymi stadiami geotektonicznego cyklu Wilsona.

Student zna współczesne przykłady basenów sedymentacyjnych poszczególnych rodzajów

Student zna kopalne przykłady basenów sedymentacyjnych poszczególnych rodzajów

Student potrafi opisać ewolucję systemów depozycyjnych typową dla różnego rodzaju basenów

Student potrafi samodzielnie analizować dane i wyciągać wnioski

Metody i kryteria oceniania:

W zależności od ilości studentów egzamin ustny (do 20 osób) lub pisemny egzamin testowy.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łuczyński
Prowadzący grup: Piotr Łuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.