Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mutualizm i pasożytnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-125MiP Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mutualizm i pasożytnictwo
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOLOGIA, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

biologia na stopniu podstawowym

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ewolucja i filogenetyka pasożytniczych Eukaryota w świecie zwierząt. Różnorodność pasożytniczych jednokomórkowych Protista i wielokomórkowych Metazoa . Ekologia pasożytów: od osobników do zgrupowania pasożytów. Pasożytnictwo w różnych ekosystemach.

Mutualizm jako zjawisko rozpowszechnione na każdym poziomie organizacji życia

Endosymbioza jako proces warunkujący powstanie Eukariontów oraz zachodzący obecnie

Ewolucja interakcji międzygatunkowych w kierunku mutualizmu

Mutualizm wewnątrzkomórkowy układy bakterie-owady oraz grzyby-bakterie

Mutualizm pokarmowy (w tym mykoryzy, wspólnoty porostowe, układy pierwotniaków ze zwierzętami)

Mutualizm rozrodczy

Wpływ czynników środowiskowych na związek

Model mutualizmu

Kooperacja w świecie ludzi - tłumaczenie w kategoriach darwinowskich i matematycznej teorii gier

Pełny opis:

Pasożytnictwo odmienną formą symbiozy: przykłady ze świata zwierząt. Pochodzenie pasożytnictwa: od pasożytniczych Prokaryota (Monera) do pasożytniczych Eukaryota (Protista i Metazoa). Pasożytnictwo w obrębie aktualnej filogenetyki Eukaryota: bioróżnorodność na przykładzie Apicomplexa. Ewolucja wirulencji. Złożoność cykli rozwojowych: przypadek czy adaptacja. Ekologia pasożytów; od osobników do zgrupowań. Pasożytnictwo w ekosystemach zmienionych przez człowieka

Literatura:

Bush, A.O. et al. 2001. Parasitism. The diversity and ecology of animal parasites. Cambridge University Press, Cambridge.

Combes C. 1999. Ekologia i ewolucja pasożytnictwa. Długotrwałe wzajemne oddziaływania. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W03 Zna zróżnicowanie strukturalne, metaboliczne i funkcjonalne organizmów wchodzących we wzajemne relacje pasożytnicze i mutualistyczne

K_W04 Rozumie wzajemne relacje organizmów, stosując hipotezy dotyczące czasowych i przestrzennych uwarunkowań różnorodności biologicznej

K_W11 Zna metody i techniki prowadzenia badań dotyczących interakcji międzygatunkowych

K_W12 Zna techniki laboratoryjne, pomiarowe i obrazowe, stosowane w w badaniach ekologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 Zna metody i techniki stosowane w pracy terenowej w środowisku przyrodniczym

K_U08 Potrafi krytycznie opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski

K_U09 Analizuje krytycznie prace badawcze z zakresu ekologii z użyciem środków komunikacji werbalnej oraz multimediów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K04 Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania, współorganizując pracę całego zespołu

K_K06 Stosuje zasady etyki badawczej, rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K11 Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Zna zróżnicowanie strukturalne, metaboliczne i funkcjonalne organizmów wchodzących we wzajemne relacje pasożytnicze i mutualistyczne.

Rozumie wzajemne relacje organizmów, stosując hipotezy dotyczące czasowych i przestrzennych uwarunkowań różnorodności biologicznej.

Zna metody i techniki prowadzenia badań dotyczących interakcji międzygatunkowych.

Zna techniki laboratoryjne, pomiarowe i obrazowe, stosowane w w badaniach ekologicznych.

Zna metody i techniki stosowane w pracy terenowej w środowisku przyrodniczym.

Potrafi krytycznie opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, formułując własne opinie i wnioski.

Analizuje krytycznie prace badawcze z zakresu ekologii z użyciem środków komunikacji werbalnej oraz multimediów.

Potrafi pracować w zespole, realizując własne badania, współorganizując pracę całego zespołu.

Stosuje zasady etyki badawczej, rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wrzosek
Prowadzący grup: Renata Welc-Falęciak, Marta Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wrzosek
Prowadzący grup: Renata Welc-Falęciak, Marta Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.