Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eko-epidemiologia chorób pasożytniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226EECHP-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Eko-epidemiologia chorób pasożytniczych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do ekologii pasożytów. Wodno- i glebopochodne infekcje i inwazje pasożytnicze u ludzi i zwierząt. Żywność i jej udział w inwazjach pasożytniczych u ludzi. Stawonogi pasożytnicze i ich rola w epidemiologii chorób transmisyjnych u ludzi i zwierząt. Ekologia krwiopijnych pasożytów jako wektorów infekcji u ludzi. Koncepcje populacji pasożytów. Czynniki oddziałujące na populacje pasożytów. Zgrupowania pasożytów. Koinfekcje i molekularna różnorodność pasożytów.

Pełny opis:

Aktualne problemy zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi ze strony środowiska zanieczyszczonego pasożytami. Bezpośrednie i pośrednie drogi skażenia środowiska; transmisja pasożytów. Wodno- i glebopochodne inwazje pasożytnicze i ich konsekwencje epidemiologiczne. Rola wody i gleby w rozprzestrzenianiu Giardia intestinalis, Cryptosporidium sp., mikrosporidiów i innych patogenów człowieka. Charakterystyka rezerwuaru zoonotycznego pasożytniczych Protista. Żywność i jej udział w inwazjach pasożytniczych człowieka: (1) biologia pierwotniaków przenoszonych przez produkty żywnościowe; (2) biologia tasiemców i nicieni przenoszonych przez produkty spożywcze. (3). Stawonogi pasożytnicze i ich udział w epidemiologii chorób transmisyjnych (kleszczowe zapalenie mózgu, gorączki krwotoczne, borelioza (choroba z Lyme), babesioza) oraz ich uwarunkowania środowiskowe. Wpływ czynników populacyjnych na utrzymywanie się pasożytów w środowisku. Dynamika sezonowa inwazji pasożytniczych w naturalnych warunkach środowiskowych. Drogi rozprzestrzenianie się pasożytów przenoszonych przez krwiopijne stawonogi. Monitoring i zapobieganie skażeniom środowiska patogenami pochodzenia pasożytniczego. Nowe zagrożenia ze strony zmieniającego się środowiska oraz programy zwalczania i zapobiegania zanieczyszczenia środowiska pasożytami.

Literatura:

Cox F.E.G. 1982. Modern Parasitology. Blackwell Scientific Publications. Oxford London.

Combes C. 1999. Ekologia i ewolucja pasożytnictwa. Długotrwałe wzajemne oddziaływania. PWN Warszawa

Kadłubowski R., Kurnatowska A. 1999. Zarys parazytologii lekarskiej. PWL, Warszawa

Mehlhorn 1988. Parasitology in focus. Springer - Verlag, Berlin Heidelberg

Niewiadomska K. Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A. 2001. Zarys parazytologii ogólnej

Wydawnictwo Naukowe PWN

Pojmańska T. Niewiadomska K. Okulewicz A. 2005. Robaki pasożytnicze w ekosystemach wodnych i lądowych. Instytut Parazytologii PAN, Warszawa

Smyth J.D. 1994. Introduction to Animal Parasitology. Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Rozumie zjawiska i procesy zachodzące w układzie pasożyt-żywiciel na poziomie osobnika, populacji i ekosystemu. K_W05BI1, K_W06BI1, K_W07BI1, K_W09BI1, K_W01BI2, K_W02BI2

2. Rozumie zagadnienia ekologii pasożytów, rozumie złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie; rozumie wzajemne relacje organizm-środowisko, stosując hipotezy dotyczące czasowych i przestrzennych uwarunkowań różnorodności biologicznej (K_W16BI1, K_W01BI2, K_W04BI2)

3. Rozumie i zna terminologię parazytologiczną, w szczególności parametry epidemiologiczne stosowane w epidemiologii zarażeń pasożytniczych o podłożu środowiskowym, stosując słownictwo specjalistyczne w języku polskim i angielskim na poziomie B2. K_W05BI1, K_W09BI1, K_W06BI2, K_W10BI2, K_W13BI2

4. Dostrzega konieczność stosowania zaawansowanych metod badawczych i analitycznych, w tym statystycznych (K_W10BI1, K_W16BI1, K_W08BI2, K_W11BI2, K_W12BI2)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy, pisemny, zwierający około 20 zamkniętych pytań.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajer
Prowadzący grup: Anna Bajer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bajer
Prowadzący grup: Anna Bajer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.