Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analityka toksykologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-236MATS-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Analityka toksykologiczna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych metod fizycznych, chemicznych i biologicznych analizy próbek środowiskowych. Wybór odpowiedniej metody czy też procedury analitycznej jest nierozerwalnie związany z typem próbki oraz rodzajem analitów. Ponadto omówione zostaną najważniejsze kierunki badawcze związane z metodologią w analityce środowiskowej. I tak omówione zostaną:

1. kierunki rozwojowe w zakresie opracowania i praktycznego wykorzystania nowych rozwiązań metodycznych

2. kierunki związane z opracowaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych przyrządów i aparatury pomiarowej służących m.in. do:

a) pobierania, izolacji i przygotowania próbek środowiskowych do oznaczeń końcowych

b) wykrywania, identyfikacji i oznaczania analitów

c) statystycznej obróbki wyników

Zakres tematyczny wykładu:

1. Pobieranie i przygotowanie próbek środowiskowych do analizy chemicznej. Rodzaje próbek środowiskowych (gazowe, ciekłe, stałe), metody manualne i automatyczne pobierania próbek środowiskowych, metody pośrednie i bezpośrednie oznaczania próbek. Omówienie głównych parametrów klasyfikujących próby, m.in. lotność, rozpuszczalność itp. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi. (4 godz.)

2. Podstawowe techniki rozkładu i oznaczania ilościowego oraz jakościowego próbek środowiskowych. Ekstrakcja, mineralizacja na sucho i mokro. Metody mineralizacji redukującej i utleniającej. Metody oznaczeń składników próbek środowiskowych: spektrofotometria UV/VIS, spektrometria NMR w analizie ilościowej, spektroskopia absorpcji atomowej ASA, chromatograficzne metody oznaczania związków organicznych (chromatografia gazowa, cieczowa, sprzężone z spektroskopią masowa)(12 godz.)

3. Charakterystyka chemiczna podstawowych substancji toksycznych oraz stosowane metody ich oznaczania. Metale ciężkie, niemetale i ich połączenia nieorganiczne, oznaczanie lotnych związków chlorowcoorganicznych w wodzie i ściekach, oznaczanie pestycydów w glebie i roślinach, oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA oraz polichlorowanych bifenyli PCBs w materiale biologicznym. (12 godz.)

4. Podstawowe metody statystycznej analizy stosowanej w toksykologii środowiska. (2 godz.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Suska-Malawska
Prowadzący grup: Małgorzata Suska-Malawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.