Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obraz, tekst i przestrzeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-OTIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obraz, tekst i przestrzeń
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia w założeniu mają pokazać zaletę badań interdyscyplinarnych, obejmujących zagadnienia badania przestrzeni (głównie wnętrz), ikonograficzne i epigraficzne.

W oparciu o własne doświadczenia prowadzący pokażą podejście teoretyczne i narzędzia przydatne w tego typu badaniach, a następnie z uczestnikami przeanalizują wybrane przykłady w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Przykłady mogą zostać dobrane do zainteresowań uczestników zajęć (ich dysertacji np.).

Pełny opis:

Zajęcia mają poszerzyć podejście doktorantów do prowadzonych przez siebie badań. W ramach zajęć zostanie przedstawione interdyscyplinarne podejście w analizie przestrzeni, obrazu i tekstu. Współzależność tych elementów występowała w przeszłości i występuje nadal powszechnie. Analiza każdego z tych elementów w kontekście dwóch pozostałych daje dużo większe możliwości analizy i możliwości otrzymania bogatszych wyników. Badania te, na pograniczu archeologii, historii sztuki i epigrafiki są wykorzystywane w tych dziedzinach nauki. W trakcie zajęć będzie można zapoznać się z podejście teoretycznym, metod wykorzystywanych w wymienionych dziedzinach, konkretnymi przypadkami z różnych okresów w przeszłości, ale też czasów współczesnych i samodzielnie przyjrzeć się możliwościom w oparciu o własną analizę.

Kurs obejmuje wykład informacyjny i problemowy w sali, podczas którego odbędzie się część teoretyczna, omówienie konkretnych przykładów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, następnie praca samodzielna w formie eseju, związana z tematyką dysertacji uczestniczących w zajęciach doktorantów oraz część omawiająca prace i podsumowująca zajęcia.

Literatura:

Literatura, w miarę potrzeb, będzie podana w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ze względu na krótki czas trwania kursu obecność w całym kursie jest obowiązkowa. Zaliczeniem będzie krótka prezentacja na podstawie wybranych zabytków ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład z elementami warsztatu, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Ochała, Dobrochna Zielińska
Prowadzący grup: Grzegorz Ochała, Dobrochna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład z elementami warsztatu - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia w założeniu mają pokazać zaletę badań interdyscyplinarnych, obejmujących zagadnienia badania przestrzeni (głównie wnętrz), ikonograficzne i epigraficzne.

W oparciu o własne doświadczenia prowadzący pokażą podejście teoretyczne i narzędzia przydatne w tego typu badaniach, a następnie z uczestnikami przeanalizują wybrane przykłady w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Przykłady mogą zostać dobrane do zainteresowań uczestników zajęć (ich dysertacji np.).

Pełny opis:

Zajęcia mają poszerzyć podejście doktorantów do prowadzonych przez siebie badań. W ramach zajęć zostanie przedstawione interdyscyplinarne podejście w analizie przestrzeni, obrazu i tekstu. Współzależność tych elementów występowała w przeszłości i występuje nadal powszechnie. Analiza każdego z tych elementów w kontekście dwóch pozostałych daje dużo większe możliwości analizy i możliwości otrzymania bogatszych wyników. Badania te, na pograniczu archeologii, historii sztuki i epigrafiki są wykorzystywane w tych dziedzinach nauki. W trakcie zajęć będzie można zapoznać się z podejście teoretycznym, metod wykorzystywanych w wymienionych dziedzinach, konkretnymi przypadkami z różnych okresów w przeszłości, ale też czasów współczesnych i samodzielnie przyjrzeć się możliwościom w oparciu o własną analizę.

Kurs obejmuje wykład informacyjny i problemowy w sali, podczas którego odbędzie się część teoretyczna, omówienie konkretnych przykładów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, następnie praca samodzielna w formie eseju, związana z tematyką dysertacji uczestniczących w zajęciach doktorantów oraz część omawiająca prace i podsumowująca zajęcia.

Literatura:

Literatura, w miarę potrzeb, będzie podana w trakcie zajęć

Uwagi:

Język zajęć uzależniony od potrzeb większości grupy polski lub angielski

27.05 - 13:15-14:45 i 15:00-16:30 - 4 godz. w sali WA - wykład w podwójnym wymiarze o metodach i przykłady

31.05 - 10:00-13:00 - 4 godz. w MNW - studia przypadków

07. 06 - 10:00-12:00 - 3 godz. w MNW - praca własna, wybór zabytków w MNW i konsultacje indywidualne

14.06 - 11:30-13:00 i 13:15-14:45 - 4 godz. przedstawienie referatów i podsumowanie kursu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)