Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystąpienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-WP-WP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystąpienia publiczne
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Warsztaty mają na celu zapoznanie doktorantów z teorią i praktyką efektywnego wystąpienia publicznego w języku angielskim

Pełny opis:

Warsztaty poświęcone są przećwiczeniu wystąpień publicznych w formie wystąpienia podczas konferencji międzynarodowej. Omówione zostaną dobre i złe przykłady, różne cele wystąpień, rola słuchaczy, etap przygotowania, w tym materiały i słownictwo, struktura, pomoce wizualne. Najważniejszą częścią zajęć są prezentacje doktorantów połączone z sesją pytań i odpowiedzi.

Literatura:

Michael Guest. Conferencing and Presentation English for Young Academics. Springer Texts in Education, 2018.

Adrian Wallwork. English for Presentations at International Conferences. Springer Science+Business Media, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza – uczestnicy znają i rozumieją zasady upowszechniania wyników działalności naukowej w formie wystąpień publicznych (WG_04)

Umiejętności – uczestnicy potrafią upowszechniać wyniki działalności naukowej w formie wystąpienia na konferencji międzynarodowej (UK_02)

Metody i kryteria oceniania:

 aktywność na zajęciach

 przygotowanie prezentacji

 dopuszczalna jest jedna nieobecność

 zaliczenie: 15-min. prezentacja wraz z 5-min. sesją pytań i odpowiedzi

 zaliczenie poprawkowe ma taką samą formę, co zaliczenie w pierwszym terminie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Krawczyk-Żywko
Prowadzący grup: Lucyna Krawczyk-Żywko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Warsztaty mają na celu zapoznanie doktorantów z teorią i praktyką efektywnego wystąpienia publicznego w języku angielskim.

Pełny opis:

Warsztaty poświęcone są przećwiczeniu wystąpień publicznych w formie wystąpienia podczas konferencji międzynarodowej. Omówione zostaną dobre i złe przykłady, różne cele wystąpień, rola słuchaczy, etap przygotowania, w tym materiały i słownictwo, struktura, pomoce wizualne. Najważniejszą częścią zajęć są prezentacje doktorantów połączone z sesją pytań i odpowiedzi.

Literatura:

Michael Guest. Conferencing and Presentation English for Young Academics. Springer Texts in Education, 2018.

Adrian Wallwork. English for Presentations at International Conferences. Springer Science+Business Media, 2010.

Uwagi:

środa 15:00-16:30 – 6.03, 27.03, 10.04, 17.04, 8.05; w przypadku zmiany harmonogramu Szkoły Mistrzów, terminy mogą ulec zmianie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)