Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Boginie, kapłanki czy wyrobnice? O genderowym podziale pracy w prehistorii (z odniesieniami do Grecji epoki brązu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-BKCW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Boginie, kapłanki czy wyrobnice? O genderowym podziale pracy w prehistorii (z odniesieniami do Grecji epoki brązu)
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs zapewni podstawowe wprowadzenie do archeologii genderowej, a w szczególności badań nad podziałem pracy ze względu na płeć, ilustrowanych odniesieniami do kultur egejskich i epoki brązu. Uczestnicy otrzymają przegląd trendów jakie charakteryzowały postrzeganie gender w archeologii. Głównym celem kursu jest ukazanie, w jaki sposób koncepcja gender i społecznych ról płciowych zmieniały się w ciągu ostatnich 100 lat rozwoju archeologii oraz jak stosować perspektywę genderową w badaniach nad kulturą materialną.

Pełny opis:

Kurs zapewni podstawowe wprowadzenie do archeologii genderowej, a w szczególności badań nad podziałem pracy ze względu na płeć, ilustrowanych odniesieniami do kultur egejskich i epoki brązu. Uczestnicy otrzymają przegląd trendów jakie charakteryzowały postrzeganie gender w archeologii. Głównym celem tego kursu jest ukazanie, w jaki sposób koncepcja gender i społecznych ról płciowych zmieniały się w ciągu ostatnich 100 lat rozwoju archeologii oraz jak stosować perspektywę genderową w badaniach nad kulturą materialną. Kurs obejmuje zatem przeszłe i obecne ramy metodologiczne dla archeologii genderowej.

Zaczniemy od koncepcji „Bogini Matki” i jej udanej implementacji w archeologii egejskiej, omówimy wpływ studiów genderowych na teorie i praktyki archeologiczne, a także zmianę pojęciową w rozpoznawaniu społecznej roli kobiet, od bogiń, matek i kapłanek, po kobiety postrzegane jako istotna siła robocza, o znaczących umiejętnościach organizacyjnych i zarządczych. Na koniec omówimy też recepcję „Wielkiej Bogini Matki” w kulturze współczesnej i nowe zjawiska religijne zainspirowane jej konceptem.

Literatura:

Bachofen J. J. 1861. Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, Stuttgart.

Fleming A. 1969. The Myth of Mother Goddess, World Archaeology 1:2, 2347–241.

Gimbutas M. 1991. The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe, San Francisco.

Hitchcock L., Nikolaidou M. 2013. Gender in Greek and Aegean Prehistory. In D. Bolger ed., A Companion to Gender Prehistory, Chichester.

Koch, J.K., Kileis W. eds 2019. Gender Transformations in Prehistoric and Archaic Societies, Leiden.

Kopaka K. ed. 2009. FYLO. Engendering Prehistoric Stratigraphies in the Aegean and the Mediterranean, Aegaeum 30, Liège and Austin.

Meskell L. 1995. Goddesses, Gimbutas and ‘New Age’ Archaeology, Antiquity 69: 262, 74–86.

Olsen B.A. 2014. Women in Mycenaean Greece. The Linear B Tablets from Pylos and Knossos, London.

Efekty uczenia się:

P8S_WG – uczestnicy uzupełnią swoją wiedzę z zakresu archeologii genderowej oraz rozwiną umiejętności krytycznego przeglądu omawianych teorii i metodologii.

P8S_UW – rozwiną umiejętności prawidłowego stosowania istniejących teorii i metodologii w odniesieniu do konkretnych pozostałości archeologicznych lub określonego fragmentu kultury materialnej.

P8S_UK – opanują udział w/inicjowanie dyskusji naukowych.

P8S_KK – będą przygotowani do samodzielnej krytyki aktualnych trendów teoretycznych w archeologii i omówienia ograniczeń w zastosowaniu określonych teorii/metodologii do badania konkretnych pozostałości archeologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w kursie jest obowiązkowy. Od potencjalnych uczestników oczekuje się aktywnego udziału w dyskusjach inicjowanych w trakcie kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ulanowska
Prowadzący grup: Agata Ulanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs zapewni podstawowe wprowadzenie do archeologii genderowej, a w szczególności badań nad podziałem pracy ze względu na płeć, ilustrowanych odniesieniami do kultur egejskich i epoki brązu. Uczestnicy otrzymają przegląd trendów jakie charakteryzowały postrzeganie gender w archeologii. Głównym celem kursu jest ukazanie, w jaki sposób koncepcja gender i społecznych ról płciowych zmieniały się w ciągu ostatnich 100 lat rozwoju archeologii oraz jak stosować perspektywę genderową w badaniach nad kulturą materialną.

Pełny opis:

Kurs zapewni podstawowe wprowadzenie do archeologii genderowej, a w szczególności badań nad podziałem pracy ze względu na płeć, ilustrowanych odniesieniami do kultur egejskich i epoki brązu. Uczestnicy otrzymają przegląd trendów jakie charakteryzowały postrzeganie gender w archeologii. Głównym celem tego kursu jest ukazanie, w jaki sposób koncepcja gender i społecznych ról płciowych zmieniały się w ciągu ostatnich 100 lat rozwoju archeologii oraz jak stosować perspektywę genderową w badaniach nad kulturą materialną. Kurs obejmuje zatem przeszłe i obecne ramy metodologiczne dla archeologii genderowej.

Zaczniemy od koncepcji „Bogini Matki” i jej udanej implementacji w archeologii egejskiej, omówimy wpływ studiów genderowych na teorie i praktyki archeologiczne, a także zmianę pojęciową w rozpoznawaniu społecznej roli kobiet, od bogiń, matek i kapłanek, po kobiety postrzegane jako istotna siła robocza, o znaczących umiejętnościach organizacyjnych i zarządczych. Na koniec omówimy też recepcję „Wielkiej Bogini Matki” w kulturze współczesnej i nowe zjawiska religijne zainspirowane jej konceptem.

Literatura:

Bachofen J. J. 1861. Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, Stuttgart.

Fleming A. 1969. The Myth of Mother Goddess, World Archaeology 1:2, 2347–241.

Gimbutas M. 1991. The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe, San Francisco.

Hitchcock L., Nikolaidou M. 2013. Gender in Greek and Aegean Prehistory. In D. Bolger ed., A Companion to Gender Prehistory, Chichester.

Koch, J.K., Kileis W. eds 2019. Gender Transformations in Prehistoric and Archaic Societies, Leiden.

Kopaka K. ed. 2009. FYLO. Engendering Prehistoric Stratigraphies in the Aegean and the Mediterranean, Aegaeum 30, Liège and Austin.

Meskell L. 1995. Goddesses, Gimbutas and ‘New Age’ Archaeology, Antiquity 69: 262, 74–86.

Olsen B.A. 2014. Women in Mycenaean Greece. The Linear B Tablets from Pylos and Knossos, London.

Uwagi:

Język wykładowy: Polski lub angielski, do wyboru uczestników

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)