Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy przestrzenne w GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-APGIS-SG
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analizy przestrzenne w GIS
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Strona przedmiotu: http://el.wgsr.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy geoinformatyki I 1900-1-PGI1

Założenia (opisowo):

Podczas zajęć będziemy korzystać z pracowni komputerowej, wymagana jest zatem umiejętność pracy w środowisku Windows. Materiały do ćwiczeń będą udostępniane poprzez platformę e-learningową, wymagana jest zatem umiejętność przesyłania danych i wyszukiwaia informacji w Internecie. Ponieważ będziemy wykonywać analizy przestrzenne w oprogramowaniu GIS (QGIS), wymagana jest podstawowa umiejętność pracy w tego typu programach lub przynajmniej pozytywne nastawienie do nich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jesteś po zajęciach z Podstaw Geoinformatyki I/II, ale nadal zastanawiasz się do czego Ci się GIS przyda? A może spodobała Ci się praca z danymi przestrzennymi, lecz zanim wybierzesz specjalizację, chcesz dowiedzieć się o tym więcej? Ten kurs pozwoli Ci poznać GIS od bardziej praktycznej strony. Poznasz konkretne narzędzia analiz przestrzennych, ich zastosowanie i problemy z nimi związane.

Pełny opis:

Spotkania będą składały się z części poznania dobrych praktyk (I połowa semestru) i części praktycznej (II połowa semestru). Rozpoczniemy od możliwości, jakie oferują narzędzia informatyczne geografom (1). Poznamy przykłady zaawansowanych analiz przestrzennych prowadzonych przez naukowców z całego świata i sposoby przedstawiania wyników (2-5). Na ostatnich spotkaniach (6-7) przypomnimy zasady działania aplikacji GIS i wyjaśnimy Wasze wątpliwości, które mogły się pojawić podczas wcześniejszej pracy z GIS-em. Osoby, które nie miały styczności z darmowym QGIS-em, poznają go na ostatnim wykładzie (8).

Na ćwiczeniach pierwsze dwa spotkania (9-10) poświęcimy na zaawansowane wyszukiwanie, wczytywanie, wyszukiwanie danych przestrzennych, czyli pracę z tabelą atrybutów. Kolejne dwa spotkania (11-12) będą dotyczyły relacji między obiektami, w tym stosowania narzędzi geoprocessingu. Na następnych spotkaniach (13-15) poznamy popularne analizy przestrzenne stosowane w geografii społeczno-ekonomicznej (np. tworzenie kartogramów na podstawie danych GUS-u) i geografii fizycznej (np. narzędzia analizy rastrowej i cyfrowy model terenu). Spotkanie przedostatnie (15) będzie miało bardziej zaawansowany poziom i pokaże przykładowe metody automatyzacji pracy, a na ostatnim spotkaniu (16) będą prezentowane i oceniane wykonane przez Was prace.

Literatura:

Jest to literatura nieobowiązkowa, niemniej może pomóc bardziej dociekliwym:

Bartłomiej Iwańczak, 2016, QGIS. Tworzenie i analiza map

Anita Graser, 2016, Learning QGIS - Third Edition

Robert Szczepanek, 2013, Systemy Informacji Geograficznej z Quantum GIS – część I

Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski, 2008, GIS. Obszary zastosowań

Jacek Urbański, 2008, GIS w badaniach przyrodniczych

Paul Longley, Michael Goodchild, David Maguire, David Rhind, 2006, GIS. Teoria i praktyka

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W10, K_U03

Po zajęciach student będzie:

- dostrzegał związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych, społecznych i informatycznych

- znał możliwe zastosowania wiedzy teoretycznej z geoinformatyki

- stosował w praktyce metody analizy przestrzennej na poziomie pozwalającym opisać zjawiska przyrodnicze i społeczne w przestrzeni geograficznej

- znał źródła danych przestrzennych i umiał je wybrać do opisu i rozwiązania problemu badawczego

- miał potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i stałej aktualizacji wiedzy geograficznej z uwzględnieniem nowoczesnych technologii

- posiadał umiejętność wykonania opracowania kartograficznego i wizualizacji danych przestrzennych z wykorzystaniem aplikacji QGIS

- umiał wykorzystać oprogramowanie GIS oraz literaturę naukową w zakresie geoinformatyki do rozwiązania problemu badawczego

umiał zaprezentować wyniki projektu badawczego zgodnie z terminologią geoinformatyczną za pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

W części praktycznej będzie oceniane wykonanie wybranej przez Was i uzgodnionej z prowadzącym analizy przestrzennej. W części teoretycznej trzeba będzie umieścić na platformie e-learningowej znalezione ciekawe przykłady metod analiz przestrzennych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Pokojski
Prowadzący grup: Tomasz Nowacki, Wojciech Pokojski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)