Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geoekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geoekologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rozpoznawanie komponentów środowiska i relacji pomiędzy nimi; oceny i waloryzacji krajobrazu; opracowywania map oceny środowiska przyrodniczego dla różnorakich celów. Analiza piętrowości krajobrazowej.

Pełny opis:

Analiza przestrzennych powiązań komponentów środowiska przyrodniczego (rozpoznawanie komponentów i relacji pomiędzy nimi). Nauka wykorzystywania jednostek krajobrazowych (geokompleksów) jako pól oceny w waloryzacjach środowiskowych. Opracowywanie map ocen środowiska przyrodniczego dla różnorakich celów. Analiza potencjału środowiska. Opracowywanie przekrojów krajobrazowych. Analiza piętrowości krajobrazowej w górach i jej uwarunkowań na przykładzie samodzielnie stworzonego przez studenta hipotetycznego masywu górskiego. Możliwy wyjazd terenowy zaznajamiający ze strukturą i funkcjonowaniem fragmentu środowiska przyrodniczego okolic Warszawy.

Literatura:

Literatura dobierana jest w w zależności od wybranego tematu:

1. Richling A., Ostaszewska K. (red.), 2009, Geografia fizyczna Polski.

2. Sołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka.

3. Bartkowski T., Metody badań geografii fizycznej.

4. Richling A., Metody szczegółowych badań geografii fizycznej.

5. Makowski J., Geografia fizyczna świata.

6. Podbielkowski Z., Fitogeografia części świata.

7. Kostrowicki S., 1999, Geografia biosfery.

8. Lewandowski W., Zgorzelski M. Góry wysokie – leksykon Wiedza Powszechna Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W07, K_U01, K_U03, K_U07, K_K01

WIEDZA

1. zna najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się obecnie geoekologia i nauki pokrewne.

2. zna wybrane metody badań geoekologii.

3. zna zastosowania wybranych metod stosowanych w geoekologii w praktyce planistycznej i ochronie środowiska przyrodniczego

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie wyjaśnić związki pomiędzy komponentami środowiska przyrodniczego.

2. umie wyróżniać podstawowe jednostki krajobrazowe i dokonywać ich porządkowania.

3. umie dokonać waloryzacji środowiska dla wybranego celu za pomocą metody bonitacyjnej.

4. umie scharakteryzować i wyjaśnić zmienność wybranych cech środowiska w poszczególnych strefach krajobrazowych.

5. umie rozpoznać i zinterpretować czynniki kształtujące piętrowość krajobrazową w górach.

POSTAWY

1. rozumie konieczność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze.

2. rozumie znaczenie badań geoekologicznych dla planowania przestrzennego i społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa i kontrolowana.

Ocena:

Ćwiczenia: oceniane są prace praktyczne (mapy, opisy, diagramy), sprawdziany, udział w dyskusjach. Ocena jest średnią z ww.

Wykład: egzamin pisemny (test wyboru + pytania otwarte). Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest zaliczenie ćwiczeń.

Ocena końcowa uwzględnia wynik egzaminu i ocenę z ćwiczeń.

Dwie dopuszczalne nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Obowiązek zaliczenia materiału omawianego na opuszczonych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski, Wojciech Lewandowski, Maria Zachwatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski, Wojciech Lewandowski, Maria Zachwatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.