Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GRO Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia rozwoju
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy przedmiotu, zakresu tematycznego i najważniejszych problemów badawczych w geografii rozwoju. Stanowi przegląd najważniejszych zagadnień poruszanych dziś w geografii rozwoju – polaryzacji społecznej, niedorozwoju, ubóstwa, cech demograficznych, gospodarczych i społecznych różnicujących kraje i regiony, wpływu procesów globalizacji na rozwój.

Pełny opis:

Geografia rozwoju jest subdyscypliną geografii, której popularność z każdym rokiem jest coraz większa. Zainteresowanie geografią rozwoju w kręgach anglosaskich wynikają z przeszłości kolonialnej i zaangażowania dawnych metropolii kolonialnych w krajach globalnego Południa. Stąd przeszłość kolonialna i skutki kolonializmu dla rozwoju stanowią ważny temat geografii rozwoju. Zaangażowanie krajów Zachodu na globalnym Południu przynosiło zarówno pozytywne jak i negatywne efekty dla rozwoju. Globalizacja i zmiany relacji między krajami globalnego Południa a światem rozwiniętym sprawiło, że podziały i układy w tym świecie nie są już tak jasne. Geografia rozwoju bada te relacje oraz wyjaśnia przyczyny ogromnego zróżnicowania krajów rozwijających się pod względem społecznym, kulturowym, gospodarczym, politycznym i uwarunkowań środowiska naturalnego. Odnosi się także do krytycznej analizy pomocy na rzecz rozwoju w różnych okresach, od końca drugiej wojny światowej do chwili obecnej.

Student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się. 20 h.

Literatura:

- Czerny M. 2012 (red.). Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju. WUW, Warszawa.

- Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. PWN, Warszawa.

- Potter R. B., Binns T., Elliott J.A., Smith D. 2008. Geographies of Development. An introduction to development studies. Pearson/Prentice Hall.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W05, K_U01, K_U07, K_K05

Zajęcia pozwolą na zdobycie wiedzy o globalnych problemach rozwoju oraz mechanizmach różnicujących kraje globalnego Południa pod względem poziomu rozwoju. Zajęcia dają możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie oceny skuteczności polityk rozwojowych oraz zmieniających się priorytetów pomocy rozwojowej w przekroju ponad 50 lat. Tematyka zajęć pozwoli też na rozszerzenie wiedzy o lokalnych uwarunkowaniach rozwoju oraz roli różnorodności (kulturowej, politycznej, społecznej) w kształtowaniu relacji globalny – lokalny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.