Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia tropikalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GTR Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia tropikalna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Pełny opis:

Strefa tropikalna w badaniach geograficznych – perspektywa historyczna i współczesność: najczęściej podejmowane tematy badawcze, zróżnicowanie regionalne, współpraca międzynarodowa. Przełomowe badania przyrodnicze w Ameryce, zwłaszcza badania dotyczące Andów i Kordylierów (procesy endogeniczne) oraz Amazonii (bioróżnorodność ekosystemowa i gatunkowa, Amazonia – zielone płuca Ziemi). Afryka w badaniach Afrykanów. Ewolucja metod i technik badań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na wybranych przykładach ze szczególnym uwzględnieniem strefy występowania wilgotnych lasów równikowych, sawann i pustyń zwrotnikowych. Historia badań oaz w różnych częściach świata w kontekście ich przemian funkcjonalnych. Projekty rozwojowe na terenach suchych i półsuchych – różne scenariusze rozwoju oaz na wybranych przykładach: przemiany struktury społeczno-gospodarczej, kulturowej i przestrzennej; zmiany środowiska przyrodniczego na obszarze pustynnych osad. Przegląd podejść od badań ekspedycyjnych po współczesne badania z użyciem obrazów satelitarnych narzędzi teledetekcyjnych. Wyzwania dla badań i naukowców prowadzących studia terenowe w strefie tropikalnej.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się.

Wykład: 1 ECTS (30 godz.) – w tym 15 godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach, 15 godzin - wkład własny studenta, w tym 5 godz. zapoznanie z literaturą, 10 godz. przygotowanie do zaliczenie.

Literatura:

Driver F., Yeoh B., 2000, Constructing the Tropics: Introduction, Singapore Journal of Tropical Geography. 21 (1): 1–5. doi:10.1111/1467-9493.00059

Edwards S., Johnson S., Weil D.N. (eds.), 2016, African Successes, Vol. I-IV, The University of Chicago Press, Chicago

Gokah T., 2006, The Naïve Researcher: Doing Social Research in Africa, International Journal of Social Research Methodology, 9 (1), s. 61-73

Jarrett, H.R., 1977, Tropical geography: An introductory study of the humid tropics, Macdonald and Evans.

Plit F. (red.), 2005, Development in the Desert. A Case Study of Farafra Oasis, Egypt, WGiSR UW, Warszawa

Savage V.R., 2004, Topicality Imagined and Experienced, Singapore Journal of Tropical Geography, 25(1), 26-31.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W05, K_W08, K_U07, K_K01, K_K04, K_K06

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

- znać definicje i różnorodność koncepcji w geografii tropikalnej;

- wskazywać podstawowe kryteria delimitacji strefy tropikalnej,

- posiadać wiedzę na temat metod badań ekspedycyjnych oraz badań z użyciem obrazów satelitarnych i narzędzi teledetekcyjnych.

- wskazać miejsce i znaczenie geografii tropikalnej we współczesnych badaniach geograficznych

Po ukończeniu przedmiotu student powinien zdobyć następujące umiejętności:

- ocenić skutki różnorodnych czynników przyrodniczych w różnych typach środowisk w strefie tropikalnej;

- wykazać orientację w zakresie najnowszych koncepcji z zakresu geografii tropikalnej;

- wykazać się znajomością metod pomiaru/oceny zjawisk wchodzących w skład geografii tropikalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. W roku akademickim 2020/2021 zaliczenie zdalne, pisemne, w formie testu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wites
Prowadzący grup: Anna Dudek, Maciej Jędrusik, Jerzy Makowski, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wites
Prowadzący grup: Anna Dudek, Maciej Jędrusik, Jerzy Makowski, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.