Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GWS Kod Erasmus / ISCED: 01.0 / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa przedmiotu: Geografia współczesnego świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia fizyczna stosowana) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia społ.-ekon. stosowana) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geoinformatyka) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest ukazanie, bardzo szerokiej w przypadku geografii, panoramy podejmowanych (przez geografów) problemów badawczych. Z drugiej strony chodzi o ukazanie spektrum zainteresowań badawczych pracowników dydaktycznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, co może oznaczać możliwość włączenia się w badania i lepsze zorientowanie się przy wyborze przyszłych opiekunów prac magisterskich.

Zajęcia - wykłady nie są obowiązkowe. Podstawa zaliczenia jest egzamin pisemny

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Geografia współczesnego świata jest przedmiotem porządkującym wiedzę zdobytą podczas dwóch lat studiów licencjackich na kierunku GEOGRAFIA. Są to wykłady prowadzone przez kilka osób – wykładowców z naszego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Każdy z wykładowców poprowadzi jeden lub dwa wykłady obejmujące wycinek geograficznej rzeczywistości, jeden z aktualnych problemów współczesnego świata. Są one ilustracja aktualnych zainteresowań badawczych pracowników WGSR UW. Wykłady mogą dostarczyć inspiracji do przyszłych badań dokonywanych w ramach prac magisterskich.

Pełny opis:

Geografia współczesnego świata jest przedmiotem syntetyzującym wiedzę zdobytą podczas dwóch lat studiów licencjackich na kierunku GEOGRAFIA. Jest to to seria uporządkowanych tematycznie (w miarę możliwości) wykładów prowadzonych przez kilku wykładowców (w 2019 r. także jednej doktorantki) z naszego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, reprezentujących wąskie ukierunkowane zainteresowania. Każdy z wykładowców poprowadzi jeden lub dwa wykłady obejmujące wycinek geograficznej rzeczywistości, jeden z aktualnych problemów współczesnego świata. Mogą one dostarczyć inspiracji do przyszłych badań dokonywanych w ramach prac magisterskich.

Przykładowe tematy wykładów w roku akademickim 2019/2020

Prądy filozoficzne we współczesnej geografii,

Geografia mobilności,

Segregacja społeczna. Przykład - Berlin,

Gentryfikacja na wybranych przykładach ze świata,

Fragmentacja miast,

Podziały rozwojowe świata,

Geografia wyborcza,

Śmieci na świecie,

Gatunki inwazyjne,

Wyludnianie Syberii,

Regiony winiarskie. Długie trwanie i zmienność

Świat wyborów. Trolle, booty i inne stwory internetowe

Literatura:

Literatura zalecana jest podawana przez prowadzących zajęcia przed lub w trakcie każdego z prowadzonych wykładów.

Efekty uczenia się:

Poznanie obrazu pola dociekań współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej i regionalnej i rozeznanie w przedmiocie zainteresowań badawczych pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego z zakresu przeprowadzonych i wysłuchanych wykładów i zaleconej literatury. Każdy wykładowca po zakończeniu wykładu (ów) formułuje pytania lub zagadnienia do samodzielnego rozwiązania na egzaminie przez studentów. Z tych pytań/zagadnień koordynator przedmiotu, po konsultacjach z wykładowcami wybiera cztery a studenci na egzaminie maja obowiązek wybrania dwóch dowolnych i udzielenia wyczerpującej pisemnej odpowiedzi na pytanie i/lub rozwinięcie wskazanego zagadnienia w formie mini-eseju.

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidziane praktyki zawodowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Makowski
Prowadzący grup: Anna Dudek, Krzysztof Górny, Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska, Maciej Jędrusik, Maciej Kałaska, Marcin Solarz, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.