Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne zmiany Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GZZ-F Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalne zmiany Ziemi
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geografia fizyczna stosowana) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawiane są podstawowe problemy związane z przestrzennymi i czasowymi zmianami w środowisku geograficznym Ziemi z uwzględnieniem zagadnień geologicznych, geomorfologicznych, klimatycznych i hydrologicznych.

Pełny opis:

Wykład podzielony jest na cztery części

I.

Ewolucja środowiska geologicznego Ziemi - procesy krótko- i długotrwałe, mało i wielkoskalowe. Możliwości wykorzystania tej wiedzy w celu zapobiegania katastrofalnym skutkom procesów geologicznych.

II.

Ewolucja geochemiczna krajobrazów Ziemi i Biosfery.

Etap biogeniczny i efekty „degazacji uderzeniowej” (połączenia gazowe). Historia pochodzenia CO2 i O2.

III.

Zapoznanie się problemami funkcjonowania klimatu obecnie i w przeszłości. W tym kontekście omawia się poznanie interakcji zachodzących pomiędzy klimatem (i/lub jego składnikami) a człowiekiem w aspekcie indywidualnej jednostki i grup społecznych.

IV.

Przyczyn globalnych zmian Oceanosfery, Hydrosfery, Kriosfery, i Biosfery. Studenci zapoznają się z zagadnieniami przyczyn i skutków zmian cyklu hydrologicznego i jego składowymi –NAO, ENSO w wyniku globalnego ocieplenia klimatu i jego przyczyn. Wpływ atmosfery na przeobrażenie hydrosfery i oceanosfery (urbanizacja, zmiany użytkowania ziemi, uprzemysłowienie, górnictwa),

Literatura:

I.

Stanley S.M., Historia Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

Van Andel T.H., Nowe spojrzenie na starą planetę: zmienne oblicze Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

II.

Kostrowicki A.S., Geografia biosfery, rozdz. 3 i rozdz. 4, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

Kowalkowski A., Ewolucja gleb w holocenie, Geografia Polski, red. L. Starkel, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1991.

Nemeck J, Smolikowa L., Kutilek M., Geologia a paleogeologia, Academia, Praha, 1990.

Problemy paleogeologii w Polsce, Łódzkie Tow. Naukowe, Łódź, 2002.

Schopf W., Kolebka życia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s.310

III.

Bański J., Błażejczyk K., 2006, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo [w:] A. Kostrzewski, J. Czerniawska (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej, UAM, Wydział Nauk Geogr. I Geol. , Bogucki wyd. Naukowe, Poznań 2006 (wyd. 2007), s. 219-229.

Błażejczyk K., Mc Gregor G., 2007, Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich. Przegląd Geograficzny, 2007, 79, z.3i4, s. 401-423.

Błażejczyk K., Twardosz R., Kunert A., Zmienność warunków biotermicznych w Krakowie w XX wieku na tle wahań cyrkulacji atmosferycznej, [w:] K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik (ed.) Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych, IGiPZ PAN, Prace Geograficzne 188, s.233-246.

Boryczka J., Zmiany klimatu Ziemi, Wyd. Akad. DIALOG, Warszawa, 1998

Budyko M. I., Klimat i życie, PWN, Warszawa, 1975 (przekład).

Climate change 2001: Synthesis Report, IPCC, Cambridge Univ. Press, Cambridge.

IPCC Fourth Assessment Report – Synthesis Report , 2007

Kożuchowski K., Przybylak R., Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1995.

L’Atlas Environnement, Analyses et Solutions, Le Monde Diplomatique, Paris, 2007.

Munich Re Group, Weather catastrophes and climate change, Munich, 2005.

Oke T.R., Boundary-layer Climates. Methuen, London, 1987.

Schönwiese C. D., Człowiek i klimat, Wyd. Prószyński, Warszawa, 1997.

Zachos J., Pagani M., Sloan L., Thomas E., Billups K., 2001, Trends, rhythms and berrations in global climate 65 Ma to present. Science, vol. 292, 686-693.

IV.

Van Andel T.H., Nowe spojrzenie na starą planetę: zmienne oblicze Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

Birkensm.F., Dolman A.J. Troch P., Climate and the Hydrological Cycle, IAHS, Wallingford. 2008.

Climate Change and Water, eds: Z.W. Kundzewicz, Jean Palutikof, ed. IPCC, Geneva, 2008.

Creig J., Vaughan D., Skinner B., Zasoby Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, 2005.

Duxbury A. C., Duxbury A. B., Sverdrup K.A., Oceany Świata, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

Gleick P.H., Water Resources [w:] Encyclopedy of Climate and Weather, Schneider S.H.(ed), Oxford University Press, New York, vol.2, pp.817-823, 1996.

Gleick P. H., Water in Crisis, A Guide to World's Fresh Water Resources, Oxford University Press, New York, Oxford, 1993.

Global Change and the Earth System, A Planet under Pressure, Steffen W. at all, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, 2004.

Global Change and the Earth System, A Planet under Pressure, Steffen W., Sanderson A., Tyson A. D., Jäger J., Matson P. A., Moore III B., Oldfield F., Richardson K., Schellnhuber H. J., Turner II B. L., Wasson R. J., Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, 2004.

Gore Al, Niewygodna prawda, 2007.

Gutry-Korycka M., Prognozowanie zmian i zagrożeń globalnych ekosystemów wodnych Ziemi [w:] Czy Polsce grożą katastrofy klimatyczne? Wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN i PKN IGBP PAN, Warszawa, 2003.

IPCC Report, 2007, Geneva.

Kundzewicz Z. W., Gdyby mała wody miarka. Zasoby wodne dla trwałego rozwoju, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

Kundzewicz Z. W., Kowalczak P., Zmiany klimatu i ich skutki, wyd. Kurpisz S.A., Poznań, 2008.

Mannion A. M., Zmiany środowisk Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Papers on Global Change, vol.1-16, 1996-2009.

Oldfield F., Environmental Change, Key Issues and Alternative Approaches, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

Spellerberg J.F., Monitoring Ecological Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, red. M. Gutry-Korycka, T. Markowski, Studia CXXIV, Wyd. KPZK PAN, Warszawa, 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

I.

- znać przyczyny i skutki procesów geologicznych

- posiadać wiedzę na temat metod zapobiegania ich skutkom

- wiedzieć jaką rolę odgrywają procesy globalne w ujęciu regionalnym i lokalnym

- umieć wskazać związki przyczynowo-skutkowe między procesami egzogenicznymi i endogenicznymi

- znać podstawowe poglądy na temat rozwoju litosfery.

II.

Znać elementy paleogeografii i geochemii krajobrazu.

III.

Ugruntować wiedzę z zakresu kształtowania się klimatu w przeszłości przyszłości. Powinien opanować umiejętność zrozumienia interakcji pomiędzy klimatem a różnymi przejawami działalności człowieka.

IV.

Znać i rozumieć:

- podstawowe problemy obiegu wody w ujęciu globalnym;

- przyczyny i skutki oddziaływania zmian klimatycznych na hydrosferę

- współzależności pomiędzy obiegiem wody a szeroko rozumianą gospodarką człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany na podstawie obecności oraz pisemnego sprawdzianu wiedzy z zagadnień poruszanych na zajęciach i w literaturze podanej na 1 wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Woronko
Prowadzący grup: Wiaczesław Andrejczuk, Kamil Leziak, Irena Tsermegas, Dariusz Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.