Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie ładu przestrzennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-KŁP Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie ładu przestrzennego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 5
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 5
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Osoba biorąca udział w kursie powinna znać podstawy wiedzy z zakresu współczesnych procesów osadniczych, funkcjonowania miasta, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej i geografii ekonomicznej. Powinna także posługiwać się narzędziami GIS przy sporządzaniu analiz przestrzennych i prezentacji kartograficznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja kwestii kształtowania ładu przestrzennego w różnych aspektach - geograficznym, społecznym i ekonomicznym.

Szczególny nacisk położony będzie na uwarunkowania historyczne, prawne, społeczne i urbanistyczne, które oddziałują na istniejący ład przestrzenny.

Pełny opis:

W ramach wykładu dyskutowane są kluczowe koncepcje związane z ładem przestrzennym, dobre praktyki i podejścia do tworzenia ładu oraz prowadzona jest dyskusja na temat ich praktycznego wykorzystania. W ramach ćwiczeń uczestnicy uczą się wykorzystywać takie metody badawcze i narzędzia analityczne jak kwestionariusz, inwentaryzacja, desk research. Celem jest przygotowanie raportu wskazującego możliwości poprawienia stanu ładu przestrzennego na badanym obszarze.

Literatura:

Lynch Kevin (1960) Obraz miasta

Alexander Christopher (1971) Język wzorców

Gehl Jan (1971). Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych

Joseph Rykwert (2004). Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast

Dodatkowa literatura (artykuły, również w języku angielskim) będzie zainteresowanym wskazywana przez prowadzącego w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

zna koncepcje kształtowania ładu przestrzennego;

zna metody badawcze.

UMIEJĘTNOŚCI:

na podstawie nabytej wiedzy teoretycznej potrafi wyciągać wnioski na temat stanu ładu przestrzennego i przedstawiać konstruktywne propozycje naprawcze; potrafi prowadzić podstawowe prace badawcze w warunkach kameralnych i terenowych.

POSTAWY:

ocenia i stosuje posiadane wiadomości w praktyce planistycznej w postaci analizy i opisu.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wykładu może przystąpić osoba posiadająca zaliczenie z ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń ma charakter projektowy. Zaliczenie wykładu to kolokwium końcowe z treści wykładu oraz znajomości literatury.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski, Monika Pękalska
Prowadzący grup: Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowski, Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.