Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-MBS Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz z zakresu podejmowanych badań w tej dziedzinie.

Tryb prowadzenia:

w sali
w sali i w terenie

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z:

- podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii społeczno-ekonomicznej

- sposobem przygotowywania badań ankietowych,

- z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej, oraz

- pozyskiwaniem danych zastanych

Zajęcia odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu Google Classroom i Google Meet.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z:

- podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii (podejścia badawcze, metody),

- sposobem przygotowywania badań ankietowych (rodzaje pytań, przygotowywanie kwestionariusza, unikanie błędów w kwestionariuszach)

- z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej (analiza danych jakościowych, analiza danych ilościowych, przygotowanie elektronicznej bazy danych)

Literatura:

Babbie E., 2001, Badania społeczne w praktyce, PWN

Francuz P., Mackiewicz, R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów

Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2011, Statystyka. Od teorii do praktyki, SCHOLAR

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W10, K_W11, K_U03, K_U04, K_U09, K_U10, K_K02, K_K06

Student potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy i dobrać metody badawcze oraz je zastosować - zarówno w odniesieniu do analizy danych przestrzennych, jak również danych pochodzących z badań kwestionariuszowych.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu zostaną omówione podczas zajęć.

Ćwiczenia: obecność na zajęciach oraz zaliczenie prac domowych.

Z pisemnego zaliczenia przedmiotu należy uzyskać > 50%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z:

- podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii społeczno-ekonomicznej

- sposobem przygotowywania badań ankietowych,

- z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej, oraz

- pozyskiwaniem danych zastanych

Zajęcia odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu Google Classroom i Google Meet.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii, omówione zostana podejścia badawcze oraz podstawowe metody ilościowe i jakościowe, także metody analizy materiału wizualnego. Drugą cześć zajęć poświęcono nauce sposobów organizacji badań ankietowych, szczegółowo zostaną omówione sposoby przygotowywania kwestionariusza ankiety, w tym m. in. rodzaje pytań technicznie i logicznie otwartych i zamkniętych. Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej (analiza danych jakościowych, analiza danych ilościowych, przygotowanie elektronicznej bazy danych). Podczas zajęć (ćwiczenia) studenci uczą się obsługi programu SPSS.

Literatura:

Babbie E., 2001, Badania społeczne w praktyce, PWN

Francuz P., Mackiewicz, R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów

Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2011, Statystyka. Od teorii do praktyki, SCHOLAR

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Dorota Mantey
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z:

- podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii społeczno-ekonomicznej

- sposobem przygotowywania badań ankietowych,

- z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej, oraz

- pozyskiwaniem danych zastanych

Zajęcia odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu Google Classroom i Google Meet.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami przygotowywania badań w geografii, omówione zostana podejścia badawcze oraz podstawowe metody ilościowe i jakościowe, także metody analizy materiału wizualnego. Drugą cześć zajęć poświęcono nauce sposobów organizacji badań ankietowych, szczegółowo zostaną omówione sposoby przygotowywania kwestionariusza ankiety, w tym m. in. rodzaje pytań technicznie i logicznie otwartych i zamkniętych. Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami i metodami analizy statystycznej (analiza danych jakościowych, analiza danych ilościowych, przygotowanie elektronicznej bazy danych). Podczas zajęć (ćwiczenia) studenci uczą się obsługi programu SPSS.

Literatura:

Babbie E., 2001, Badania społeczne w praktyce, PWN

Francuz P., Mackiewicz, R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów

Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2011, Statystyka. Od teorii do praktyki, SCHOLAR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.