Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki pedagogiczne (przyroda-geografia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-PRAK-PG-PED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki pedagogiczne (przyroda-geografia)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii, studia licencjackie
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Praktyka jest obowiązkowa w przypadku studentów realizujących blok pedagogiczny na studiach I stopnia, na kierunku geografia. W ramach bloku studenci zdobywają przygotowanie do zawodu nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczną w zakresie nauczania przyrody i geografii w szkole podstawowej, konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Pełny opis:

W trakcie praktyk następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych w zakresie nauczania-uczenia się przyrody i geografii w szkole podstawowej poprzez:

• zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której student odbywa praktyki, realizowanymi przez nią zadaniami dydaktycznymi, organizacją pracy oraz prowadzoną dokumentacją;

• obserwacje czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk: jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych;

• zaplanowanie i przeprowadzenie pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serii lekcji z przyrody i geografii oraz dokonanie analizy zaobserwowanych lub doświadczonych zdarzeń pedagogicznych.

• prowadzenie dokumentacji z praktyk.

Podejmowane podczas praktyk aktywności i działania wymagają od studenta gotowości do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk, jak również z innymi nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych i wychowawczych.

Efekty uczenia się:

Praktyki służą zdobyciu przez studenta kompetencji w zakresie:

1) wiedzy dotyczącej specyfiki szkoły podstawowej, realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, organizacji pracy oraz prowadzonej dokumentacji;

2) umiejętności: planowania i przeprowadzania lekcji przyrody i geografii w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, uwzględniając w nich cele lekcji, metody i form pracy dostosowywane do realizowanych treści, etapu edukacyjnego i dynamiki grupy; przygotowywania pomocy dydaktycznych oraz wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej; dostosowywania sposobu komunikacji do poziomu rozwoju uczniów;  kontrolowania i oceniania uczniów; organizowania pracy uczniów w grupach zadaniowych; podejmowania indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi); podejmowania działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad; podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami;

3) postaw: uświadomienie roli i misji nauczyciela w społeczeństwie, odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji (w klasie i poza budynkiem szkoły), otwartości, życzliwości wobec uczniów oraz zaangażowania w realizowanie zadań dydaktycznych, wynikających z programu szkoły podstawowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyk obejmuje sprawdzenie przez uniwersyteckiego opiekuna praktyk dokumentacji sporządzonej przez studenta po zakończeniu praktyk oraz przeprowadzenie indywidualnej rozmowy dotyczącej realizacji praktyk w szkole podstawowej.

Na dokumentację składają się: dziennik praktyk, scenariusze lekcji prowadzonych przez studenta, ocena szkolnego opiekuna praktyk oraz zaświadczenie potwierdzające przez szkołę odbycie praktyk.

Praktyki zawodowe:

Praktyka jest obowiązkowa w przypadku studentów realizujących blok pedagogiczny na studiach I stopnia, na kierunku geografia. W ramach bloku studenci zdobywają przygotowanie do zawodu nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Prowadzący grup: Joanna Angiel, Alina Awramiuk-Godun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.