Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzeki i jeziora - zagrożenia i ochrona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-RJZO-SF Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rzeki i jeziora - zagrożenia i ochrona
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie będą przedstawione zagadnienia związane z obiegiem wody oraz gospodarką człowieka wpływającą na funkcjonowanie rzek i jezior europejskich. Przedstawione zostaną podstawowe problemy określające naturalne i antropogeniczne zagrożenia obiektów hydrograificznych i oraz możliwe sposoby ich ochrony.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na wykładzie

- Wybrane i ważniejsze cechy fizycznogeograficzne w dorzeczach rzek i zlewniach jezior europejskich

- Czynniki antropogeniczne wpływające na charakterystykę hydrograficzną Europy

- Cechy hydrologiczne rzek i jezior jako wypadkowa czynników naturalnych i antropogenicznych

- Zmiany sieci hydrograficznej Europy (czasowe i przestrzenne)

- Wpływ przemian politycznych i społeczno-ekonomicznych na funkcjonowanie rzek i jezior europejskich

- Źródła zagrożeń hydrosfery w Europie

- Ochrona rzek i jezior - w skali lokalnej, krajowej i regionalnej

- Wpływ Unii Europejskiej na kształtowanie się zagrożeń i ochronę rzek i jezior europejskich

Literatura:

Chełmicki W. 2001. Woda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Czaya E. 1987. Rzeki kuli ziemskiej. PWN, Warszawa

Dobrzańska B., Dobrzański E., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kajak Z. 2001, Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Lampert W., Sommer U. 2001. Ekologia wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Tockner K., Uehlinger U., Robinson C.T. (ed.). 2009. Rivers of Europe. Academic Press, Amsterdam, London.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W06, K_U07, K_K03

Student zna i rozumie podstawowe problemy dotyczące zagrożeń i ochrony rzek i jezior europejskich. Potrafi wskazać i wyjaśnić podstawowe elementy opisujące sieć hydrograficzną Europy, ze szczególnym uwzględnieniem roli człowieka w modyfikowaniu procesów hydrologicznych w skali lokalnej i regionalnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności (30%) oraz przygotowanej pracy w formie pisemnej lub prezentacji medialnej, związanej z zagadnieniami poruszanymi na wykładzie (70%). Dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 2. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 7. Student nieobecny na zajęciach (bez względu na przyczynę) jest zobowiązany do nadrobienia powstałych w ten sposób zaległości w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Woronko
Prowadzący grup: Dariusz Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.