Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Roślinność Polski i Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-RPIE-SF Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Roślinność Polski i Europy
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje cykl wykładów prezentujących następujące grupy zagadnień.

• Zarys zróżnicowania typologicznego i przestrzennego roślinności Europy i jego klimatyczne uwarunkowania.

• Geobotaniczny podział regionalny Europy i podstawowe charakterystyki regionów.

• Podstawy fitosocjologicznej klasyfikacji zbiorowisk roślinnych.

• Szczegółowe typologiczne zróżnicowanie roślinności Polski; podział na klasy i jednostki niższe; przegląd najważniejszych zespołów roślinnych: naturalnych i antropogenicznych.

• Identyfikacja siedlisk NATURA 2000 poprzez zbiorowiska roślinne;

• Regionalne zróżnicowanie terytorium Polski na podstawach geobotanicznych.

Pełny opis:

• Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań – Kraków.

• Karte der natürlichen Vegetation Europas – Map of the Natural Vegetation of Europe. Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 2004.

• Matuszkiewicz J.M. 2001 (2008). Zespoły leśne Polski. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

• Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. PWN, Warszawa.

• Matuszkiewicz W., Faliński J.B., Kostrowicki A.S., Matuszkiewicz J.M., Olaczek R., Wojterski T. 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski Mapa przeglądowa 1:300.000. Arkusze 1-12. - IGiPZ PAN i WZKart, Warszawa.

• Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. 2012. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

• Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Tomy: 1-4, (2010, 2012, 2012, 2015) Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

• Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tomy 1-5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2004.

• Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. (na płytce CD).

• Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wyd. SGGW, Warszawa.

Literatura:

• Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań – Kraków.

• Karte der natürlichen Vegetation Europas – Map of the Natural Vegetation of Europe. Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 2004.

• Matuszkiewicz J.M. 2001 (2008). Zespoły leśne Polski. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

• Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. PWN, Warszawa.

• Matuszkiewicz W., Faliński J.B., Kostrowicki A.S., Matuszkiewicz J.M., Olaczek R., Wojterski T. 1995. Potencjalna roślinność naturalna Polski Mapa przeglądowa 1:300.000. Arkusze 1-12. - IGiPZ PAN i WZKart, Warszawa.

• Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. 2012. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

• Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Tomy: 1-4, (2010, 2012, 2012, 2015) Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

• Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tomy 1-5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2004.

• Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. (na płytce CD).

• Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wyd. SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W06, K_W15, K_U07, K_K03, K_K04

Wiedza:

student identyfikuje podstawowe typy zbiorowisk roślinnych Polski oraz najważniejsze formacje roślinne Europy,

student objaśnia związki roślinności ze środowiskiem fizycznogeograficznym,

Kompetencje społeczne:

student postrzega wagę ochrony przyrody, w tym szczególnie zagadnienie ochrony siedlisk Natura 2000,

student jest otwarty na korzystanie ze zróżnicowanych źródeł danych o środowisku.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej; należy udzielić odpowiedzi na 5 wylosowanych w zestawie pytań obejmujących zakres wykładu z podanej wcześniej listy ok. 120 pytań. Ocena 2-5 wynikająca z liczby pytań, na które podano prawidłowe odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt, za odpowiedzi niepełne ½ punktu).

Punkty Ocena

0-2,5 (0-50%) – niedostateczny (2)

3 (51-60%) – dostateczny (3)

3,5 (61-70%) – dostateczny + (3,5)

4 (71-80%) – dobry (4)

4,5 (81-90%) – dobry + (4,5)

5 (91-100%) – bardzo dobry (5)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Matuszkiewicz
Prowadzący grup: Jan Matuszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.