Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktury demograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SSD-SE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Struktury demograficzne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna podstawowe terminy z zakresu demografii oraz migracji.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poruszają najważniejsze zagadnienia demograficzne.

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

- zmian liczby ludności, ruchu naturalnego, struktury płci i wieku

- migracji ludności,

- współczesnych tendencji migracyjnych w Polsce i na świecie.

Zajęcia odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu Google Classroom i Google Meet.

Pełny opis:

Zajęcia poruszają najważniejsze zagadnienia demograficzne.

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie, zmian liczby ludności, ruchu naturalnego, struktury płci i wieku. Omówiony zostanie proces starzenia się społeczeństwa, jego przyczyny i konsekwencje. Ponadto na zajęciach zostaną omówione rodzaje migracji, przyczyny i ich konsekwencje, wraz z omówieniem ruchów migracyjnych charakteryzujących Polskę i polskie społeczeństwo, a także wybrane kraje.

Studenci zapoznają się z metodami pozyskiwania danych demograficznych.

Podczas zajęć studenci uczą się także prawidłowego interpretowania danych, a także ich prezentacji i analizy.

Zajęcia odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu Google Classroom i Google Meet.

Literatura:

Jagielski A., 1978, Geografia ludności, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa

Rossa A., 2019, Podstawy demometrii, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

Pressat R., 1966, Analiza demograficzna. Metody, wyniki, zastosowania, PWN Warszawa

Okólski M., 2021, Demografia: współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Na każdych zajęciach podawana jest literatura dodatkowa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W05, K_U03, K_U07, K_K05

WIEDZA: student zna pojęcia związane z demografią, zna procesy demograficzne, potrafi wyjaśnić ich przebieg, przyczyny i skutki

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi analizować dane dotyczące ludności, potrafi przygotować dane o charakterze względnym

KOMPETENCJE: student posiada kompetencje analityczne, potrafi przeprowadzić wnioskowanie na podstawie zebranych danych

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - praca na zajęciach oraz przygotowanie prezentacji końcowej.

Wykład - pozytywna ocena pisemnego egzaminu (> 50% punktów)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.