Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowania GIS w modelowaniu środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ZGIS-G Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowania GIS w modelowaniu środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geoinformatyka) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy GIS i teledetekcji środowiska.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami GIS stosowanymi w modelowaniu środowiska. Konwersatorium ma charakter dyskusji na temat metod GIS, które znajdują zastosowanie w modelowaniu środowiska w oparciu o wykorzystanie najpopularniejszych pakietów oprogramowania GIS. Uczestnicy w ramach zajęć pracują w grupach i indywidualnie.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z aktualną literaturą publikowaną w "Remote Sensing of Environment" i "International Journal of Remote Sensing". Przygotowują i dyskutują tematy dotyczące:

- Analizy danych wejściowych do modelowania środowiska o zasięgu przestrzennym, uzyskanych metodami teledetekcyjnymi i GIS.

- Budowanie, ocena i wdrożenie modelu.

- Ograniczenia GIS w modelowaniu.

- Uwarunkowania techniczne i praktyczne.

- Omówienie przykładowych modeli (studia przypadku).

- Podejmowanie decyzji przestrzennych.

Literatura:

1. Dowolne podręczniki z zakresu GIS.

2. Aktualna literatura z zakresu Remote Sensing i GIS np. publikowana w: "Remote Sensing of Environment", "International Journal of Remote Sensing"

3. GIS w badaniach przyrodniczych, Urbański J. 2010.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zna kluczowe zasady wykorzystania GIS w modelowaniu środowiska, wie gdzie pozyskiwać dane o środowisku przyrodniczym i w jaki sposób wykorzystywać oprogramowanie typu GIS do modelowania środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: obecność na zajęciach, aktywność, zaangażowanie w dyskusję (podczas konwersatorium), przygotowanie referatu. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach. W przypadku niezaliczenia, student ma prawo do zaliczenia poprawkowego. Termin i formę zaliczenia poprawkowego ustala bezpośrednio z koordynatorem przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zmarz
Prowadzący grup: Anna Zmarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zmarz
Prowadzący grup: Anna Zmarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.