Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geoekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-GEK Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Geoekologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rozpoznawanie komponentów środowiska i relacji pomiędzy nimi. Oceny i waloryzacja krajobrazu. Analiza strefowości krajobrazowej oraz piętrowości krajobrazowej.

Pełny opis:

Analiza przestrzennych powiązań komponentów środowiska przyrodniczego (rozpoznawanie komponentów i relacji pomiędzy nimi). Wykorzystanie jednostek krajobrazowych (geokompleksów) jako pól oceny w waloryzacjach środowiskowych. Analiza potencjału środowiska. Opracowywanie przekrojów krajobrazowych. Analiza piętrowości krajobrazowej w górach i jej uwarunkowań.

Literatura:

Literatura dobierana jest w w zależności od wybranego tematu:

1. Richling A., Ostaszewska K. (red.), 2009, Geografia fizyczna Polski.

2. Sołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka.

3. Bartkowski T., Metody badań geografii fizycznej.

4. Richling A., Metody szczegółowych badań geografii fizycznej.

5. Makowski J., Geografia fizyczna świata.

6. Podbielkowski Z., Fitogeografia części świata.

7. Kostrowicki S., 1999, Geografia biosfery.

8. Lewandowski W., Zgorzelski M. Góry wysokie – leksykon Wiedza Powszechna Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się obecnie geoekologia i nauki pokrewne.

2. zna wybrane metody badań geoekologii.

3. zna zastosowania wybranych metod stosowanych w geoekologii w praktyce planistycznej i ochronie środowiska przyrodniczego

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie wyjaśnić związki pomiędzy komponentami środowiska przyrodniczego.

2. umie wyróżniać podstawowe jednostki krajobrazowe i dokonywać ich porządkowania.

3. umie dokonać waloryzacji środowiska dla wybranego celu za pomocą metody bonitacyjnej.

4. umie scharakteryzować i wyjaśnić zmienność wybranych cech środowiska w poszczególnych strefach krajobrazowych.

5. umie rozpoznać i zinterpretować czynniki kształtujące piętrowość krajobrazową w górach.

POSTAWY

1. rozumie konieczność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze.

2. rozumie znaczenie badań geoekologicznych dla planowania przestrzennego i społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa i kontrolowana.

Ocena:

Ćwiczenia: oceniane są: przygotowanie do zajęć, sprawdziany, udział w dyskusjach. Ocena jest średnią z ww.

Wykład: egzamin pisemny (test wyboru + pytania otwarte). Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest zaliczenie ćwiczeń.

Ocena końcowa uwzględnia wynik egzaminu i ocenę z ćwiczeń.

Jedna dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Obowiązek zaliczenia materiału omawianego na opuszczonych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grabowski
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.