Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne problemy środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-GPS-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Globalne problemy środowiskowe
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 6
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 6
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z wybranymi globalnymi problemami środowiskowymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które współcześnie narastają ze szczególną intensywnością. Omówione zostaną przyczyny i skutki tych problemów oraz możliwe sposoby ich przezwyciężania.

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z naukowym spojrzeniem na współczesne problemy środowiskowe o zasięgu globalnym.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z problemami środowiskowymi o zasięgu globalnym. Szczególny nacisk położony zostanie na takie przyczyny i skutki globalnego ocieplenia, powiększania się dziury ozonowej, wylesienia, stepowienia i pustynnienia, degradacji zasobów wodnych, obniżenia bioróżnorodności, podstawowych geozagrożeń i wyczerpywania zasobów surowców mineralnych.

Podczas zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

• Identyfikacja podstawowych globalnych problemów środowiskowych

• Ślad ekologiczny (wybrane aspekty)

• Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia

• Przyczyny, skala i skutki spadku bioróżnorodności

• Powodzie i procesy osuwiskowe jako problem globalny

• Deforestacja, stepowienie i pustynnienie – stan i perspektywy

• Wykorzystanie energii atomowej – blaski i cienie.

• Wyczerpywanie zasobów naturalnych

• Skala przekształceń środowiska

Literatura:

Rzętała M., Rzętała M.A., Machowski R., 2014. Globalne problemy środowiska przyrodniczego (skrypt). Uniwersytet Śląski, Katowice.

Budnikowski A., 1998. Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa.

Śleszyński J., 2016. Footprinting, czyli mierzenie śladu pozostawionego w środowisku. Optimum. Studia Ekonomiczne 1 (79), 56-73.

Kundzewicz Z., 2011. Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – obserwacje i projekcje. Landform Analysis 15, 39-49.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

zna podstawowe przyczyny i skutki globalnych zagrożeń środowiskowych,

wie, przed jakimi dylematami staje ludzkość w obliczu problemów środowiskowych.

umiejętności:

umie wyjaśnić różnice między problemami lokalnymi i globalnymi,

potrafi wskazywać związki łączące problemy ekologiczne i społeczne.

kompetencje społeczne:

ma świadomość skali światowych problemów ekologicznych,

rozumie potrzebę reagowania na globalne problemy środowiskowe

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie aktywności na zajęciach oraz krótkiej pracy pisemnej na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.