Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-MBG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badań geografii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prace terenowe związane z kartowaniem wybranych cech środowiska przyrodniczego.

Opracowanie wyników prac terenowych.

Pełny opis:

Prace terenowe na wybranej powierzchni (30 m na 30 m) Pola Mokotowskiego.

Skartowanie szaty roślinnej, podłoża i gleby tego terenu.

Określenie liczb ekologicznych skartowanym gatunków roślin związanych z wilgotnością, trofizmem i kwasowością siedliska.

Oszacowanie "średniej" wilgotności, trofizmu i kwasowości siedliska na podstawie liczb ekologicznych.

Porównanie tak uzyskanych wyników z "chwilową" wilgotnością, trofizmem i kwasowością siedliska wynikającą z pomiarów terenowych.

Określenie statusu synantropijnego skartowanych gatunków roślin.

Oszacowanie stopnia przekształcenia szaty roślinnej przez działalność człowieka.

Oszacowanie stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego przez działalność człowieka.

Literatura:

atlas-roslin.pl.

ELLENBERG, H., WEBER, H.E., DÜLL, R., WIRTH, V., WERNER, W., PAULIßEN, D."Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa", Scripta Geobotanica 18 (2. Auflage 1992).

Sudnik-Wójcikowska B., 1987. Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J.,2002.

Ecological indicator values of vascular plants of Poland. IB PAN. Kraków.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi skartować roślinność wybranego terenu zgodnie zasadami fitosocjologi

- potrafi wykorzystać liczby ekologiczne przypisane gatunkom roślin do określenia takich cech siedliska jak wilgotność, trofizm gleby, kwasowość gleby;

- potrafi wykorzystać status synantropijny przypisany gatunkom roślin do określenia stopnia przekształcenia szaty roślinnej przez działalność człowieka

- potrafi wykorzystać "aktualny stan" szaty roślinnej, gleby oraz podłoża do oszacowania stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego przez działalność człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen cząstkowych uzyskanych za:

- prace terenowe

- opracowanie wyników badań terenowych

- udział w dyskusjach

- końcowego zaliczenia pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grabowski
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.