Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań terenowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-MBT Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badań terenowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

.

Skrócony opis:

Ćwiczenia terenowe służą nabywaniu praktycznych umiejętności stosowania terenowych metod badań struktury środowiska przyrodniczego. Składają się ze szkoleń, pracy studentów pod kierunkiem opiekunów i samodzielnej pracy studentów.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe służą nabywaniu praktycznych umiejętności stosowania terenowych metod badań struktury środowiska przyrodniczego. Składają się ze szkoleń, pracy studentów pod kierunkiem opiekunów i samodzielnej pracy studentów.

Literatura:

Jones A., Duck R., Reed R., Weyers J. 2002: Nauki o srodowisku. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Richling A. (red.) 2007: Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Uczestnicy zajęć terenowych poznają:

1. właściwe dla poszczególnych dyscyplin metody prowadzenia ilościowych i jakościowych pomiarów i obserwacji terenowych poszczególnych cech środowiska przyrodniczego,

2. podstawowe techniki i narzędzia badawcze pozwalające na interpretację procesów przyrodniczych

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczestnik zajęć uzyska umiejętności w zakresie:

1. prowadzenia badań terenowych służących określeniu struktury i funkcjonowania środowiska,

2. stosowania metod i technik pomiarowych, właściwych dla poszczególnych dyscyplin, w tym posługiwania się przyrządami pomiarowymi,

POSTAWY:

Zajęcia pozwolą na wykształcenie u uczestników postaw uwzględniających:

1. poszanowanie zasobów środowiska przyrodniczego,

2. zasady współdziałania i pracy w grupie, w tym ponoszenie odpowiedzialność za efekty pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła obejmuje:

- obecność na zajęciach, punktualność i terminową realizację kolejnych etapów prac pomiarowych

- samodzielna i pod kontrolą kadry praca w terenie

- prowadzenie indywidualnej dokumentacji terenowej,

- sporządzenie opracowań graficznych i zestawień liczbowych,

- prezentacja wyników,

- aktywność podczas zajęć (referowanie problemów pojawiających się podczas wykonywania zadań, analiza uzyskanych wyników, udział w dyskusji, pomysły niestandardowych rozwiązań)

Warunkiem uczestnictwa w praktykach jest podpisanie i przestrzeganie regulaminu oraz bezwzględne respektowanie zasad bezpieczeństwa. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych jest możliwa forma zastępcza zajęć.

W przypadku niemożliwości uczestnictwa w zajęciach (nieobecność usprawiedliwiona) konieczne jest uzgodnienie formy zastępczej zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Malinowska
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski, Andrzej Harasimiuk, Maksym Łaszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.