Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ład przestrzenny i krajobraz miejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-ŁPKM-GSEM Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ład przestrzenny i krajobraz miejski
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem ładu przestrzennego i możliwościami kształtowania ładu przestrzennego w miastach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem ładu przestrzennego i możliwościami kształtowania ładu przestrzennego w miastach.

Pojęcie ładu przestrzennego omówione zostanie także z uwzględnieniem chaosu przestrzennego i pojęcia krajobrazu miejskiego.

Na zajęciach omówione zostaną elementy ładu przestrzennego:

1. funkcjonalne,

2. społeczno-gospodarcze,

3. środowiskowe,

4. kulturowe,

5. kompozycyjne i estetyczne.

Ponadto zajęcia poruszają także zagadnienia prawidłowego rozmieszczenia elementów w przestrzeni, prawidłowego i dobrego sąsiedztwa oraz struktury pionowej i poziomej zabudowy.

Literatura:

Chmielewski J. M., 2003, Dezurbanizacja niweczy ład przestrzenny, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia. T. 47, z. 3 (2002), s. 243-250

Fogel A. (red.), 2014, Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny: przepisy odrębne od ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Kotarbiński A., 2000, Bitwa o ład przestrzenny, [w:] Res Humana, Towarzystwo Kultury Świeckiej. 2000, nr 3, s. 47-48

Małysa-Sulińska K., 2015, Charakter normatywny aktów kształtujących ład przestrzenny, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Jagielloński

Szolginia W., 1987, Ład przestrzenny w zespole mieszkaniowym, Zakład Wydawnictw IGPiK, Warszawa

Zawadzka A. K., 2017, Ład nasz przestrzenny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Warszawa : Wolters Kluwer

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka II: Studia miejskie: Ład przestrzenny w mieście

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W04, S1_W07, S1_W11, S1_W12, S1_W13, S1_U01, S1_U11, S1_U13, S1_K02, S1_K05

Student:

- potrafi prawidłowo zdefiniować ład przestrzenny i jego elementy

- potrafi wskazać przykłady ładu i chaosu przestrzennego

- potrafi scharakteryzować różne krajobrazy miejskie

- zna zasady kształtowania ładu przestrzennego, w tym narzędzia formalne i nieformalne.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczony zostaje poprzez przystąpienie do testu i uzyskanie minimum 51% punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Korpysz
Prowadzący grup: Aleksandra Korpysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.