Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyczna generalizacja map

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-AGM-KT-W Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Automatyczna generalizacja map
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - s. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wskazane jest, aby student ukończył kurs Redakcja map.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z zasadami redagowania, w szczególności generalizacji map i danych przestrzennych w wybranych programach komputerowych typu GIS (np. ArcGIS).

Zakres przedmiotu obejmuje sporządzenie konkretnych map (prezentacji kartograficznych) zgodnie z ich przeznaczeniem oraz skalą opracowania (docelowym poziomem szczegółowości).

Źródłem wizualizacji kartograficznych będą bazy danych przestrzennych, wchodzące w skład infrastruktury informacji przestrzennej.

Praktyczne wykorzystanie wybranych pakietów programów GIS.

Pełny opis:

Zakres wykładów obejmuje wprowadzenie do generalizacji informacji geograficznej, omówienie modeli generalizacji: Ratajskiego, Weibla i Brassela, Shea i McMastera. Generalizacja modelu krajobrazu oraz modelu kartograficznego w bazach danych przestrzennych. (DLM i DCM). Operatory, algorytmy i parametry generalizacji. Bazy wielorozdzielcze – MRDB.

Zakres ćwiczeń obejmuje: zaproponowanie koncepcji mapy, generalizację treści mapy, redakcyjne opracowanie poszczególnych elementów treści map topograficznych i przeglądowych oraz legendy mapy, wizualizację danych przestrzennych w środowisku GIS.

Wykonanie niezbędnych w procesie automatycznej generalizacji analiz przestrzennych i atrybutowych w GIS.

W szczególności generalizacja danych wektorowych – dobór operatorów, algorytmów i parametrów generalizacji. Uproszczenie i wygładzenie danych liniowych i powierzchniowych, zmiana reprezentacji geometrycznej, przesunięcie, obrót obiektów. Zastosowanie różnych narzędzi GIS do generalizacji danych wektorowych: ArcGIS, GeoMedia, porównanie uzyskanych wyników.

Zakres tematów:

Specyfika procesu redagowania, a w szczególności generalizacji map.

Projektowanie i opracowanie map ze szczególnym uwzględnieniem map ogólnogeograficznych.

Konstrukcja legendy.

Generalizacja treści mapy.

Analizy przestrzenne i atrybutowe w GIS.

Redakcyjne opracowanie poszczególnych elementów treści map topograficznych i przeglądowych.

Wizualizacja danych przestrzennych w środowisku GIS.

Literatura:

1. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D. W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. System informacji topograficznej kraju, 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

3. Tomlinson R. 2008, Rozważania o GIS. Warszawa, ESRI Polska Sp. Z o.o.

4. J. A. Tyner. 2010, Principles of map design. New York, The Guilford Press.

5. Robinson, R. Sale, J. Morrisom Podstawy kartografii, PWN, Warszawa, 1988.

6. W. Ostrowski, 2008, Semiotyczne podstawy projektowania map topograficznych na przykładzie zabudowy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

7. Chrobak T., 2007, Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.

8. Mackaness W., Ruas A., Sarjakoski T., 2007, Generalisation of Geographic Information. Cartographic Modelling and Applications, Elsevier.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W08, KW_09, K_W14, K_U01, K_K04

Efekty specjalnościowe: S5_W12, S5_W14, S5_U01, S5_K03

Wybiera i stosuje optymalne metody analizy i wizualizacji danych przestrzennych.

Umie wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych w wybranej specjalności.

Umie poprawnie zgeneralizować poszczególne elementy treści odpowiednio do przeznaczenia mapy i specyfiki przedstawianego obszaru.

Umie zastosować w praktyce zasady graficznego projektowania map.

Umie poprawnie zaprojektować legendę mapy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych prac i sprawdzianów. Ocena końcowa z przedmiotu obejmuje ocenę z projektu (50%) oraz ocenę z kolokwium z zakresu wykładów (50%).

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Student ma prawo do jednej nieobecności nieusprawiedliwionej na ćwiczeniach. Ćwiczenie to powinien odrobić we własnym zakresie oraz przesłać mailowo lub zaprezentować wyniki osobie prowadzącej w ciągu 1 tygodnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: Izabela Karsznia
Strona przedmiotu: https://zoom.us/j/95829366986?pwd=eWVRbTFaM0ZPU0kvOW5lUWFHakRLdz09#success
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: Izabela Karsznia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.