Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-EPR-KT Kod Erasmus / ISCED: 11.0 / (0540) Matematyka i statystyka
Nazwa przedmiotu: Elementy programowania
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami programowania komputerowego wykorzystywanego w danych przestrzennych. Niniejsze zajęcia bazować będą na środowisku Python.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Elementy programowania mają za zadanie zapoznać studentów z podstawami programowania w środowisku do przetwarzania danych przestrzennych. Kluczowym zagadnieniem jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawami tworzenia programów oraz ich aplikacji w środowisku GIS (Systemy Informacji Geograficznej).

Przedmiot zaczyna się od wprowadzenia podstawowych pojęć oraz korzyści płynących z tworzenia własnych rozwiązań programistycznych. Podczas kolejny zajęć omawiane są funkcje, klasy i obiekty języka Python.

Ćwiczenia mają charakter praktycznego zapoznania się z językiem Python, który znajduje szerokie zastosowania w aplikacjach naukowych, w tym w najpopularniejszych pakietach oprogramowania GIS (ArcGIS, QuantumGIS).

Pełny opis:

Elementy programowania jest to cykl 45 godzin zajęć, które mają za zadanie zapoznać uczestników zajęć z samodzielnym tworzeniem programów komputerowych przydatnych w codziennej pracy z danymi przestrzennymi.

Ćwiczenia są prowadzone w środowisku języka Python, który w sposób jasny pozwala na zapoznanie się z regułami tworzenia programów. W środowisku tym funkcjonuje wiele gotowych narzędzi do rozwiazywania konkretnych problemów. Dzięki prostocie i dużych możliwościach języka Python jest on coraz chętniej stosowanych przez środowiska akademickie i profesjonalne.

Najpopularniejsze programy komercyjne (ArcGIS) oraz open-sourcowe (QuantumGIS) do przetwarzania danych przestrzennych umożliwiają pełną integrację z funkcjami, programami i skryptami napisanymi w języku Python.

Znajomość technik programowania umożliwia tworzenie własnych implementacji nowo publikowanych algorytmów, między innymi z zakresu przetwarzania obrazów, co może znacząco ułatwiać proces obróbki, klasyfikacji, czy interpretacji danych teledetekcyjnych.

Celem przedmiotu jest uzmysłowienie studentom koncepcji programowania oraz przedstawienia jak w praktyczny sposób można korzystać z gotowych funkcji oprogramowania lub opracować własne funkcje.

Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z wykonywania prac domowych.

Zajęcia w semestrze 2020/2021 zima prowadzone są w formie elektronicznej.

Literatura:

- „Zanurkuj w Pythonie” – 2012, Wikibooks users

- Dowolne podręczniki z zakresu programowania w Pythonie

- Dokumentacja ArcPy i ArcGIS

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej,

- Rozumie podstawy działania infrastruktury informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych,

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego,

- Posługuje się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Umie działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych.

Po zajęciach studenci:

- rozumieją znaczenie umiejętności programowania w życiu codziennym, pracy naukowej i zawodowej

- znają kluczowe zasady tworzenia programów i algorytmów

- potrafią napisać własne skrypty w języku Python

- wiedzą jak wykorzystać możliwości oprogramowania ArcGIS z poziomu skryptów Python

- potrafią przygotować własne proste implementacji algorytmów z zakresu telegeoinformatyki

- potrafią zaproponować rozwiązania programistyczne pomocne w realizacji projektów / pracy magisterskiej

- wiedzą w jaki sposób rozwijać oraz weryfikować poprawność pracy tworzonych przez siebie programów

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie sprawdziany oceniające stopień przyswojenia aktualnie omawianych zagadnień, prace domowe zadawane po zajęciach. Średnia ważona z powyższych ocen (przy założeniu, że wszystkie cząstkowe oceny są pozytywne) oraz ocena z pisemnego sprawdzianu końcowego posłużą do obliczenia końcowej oceny przedmiotu.

Wagi ocen: prace domowe (30%), kartkówki (30%), zaliczenie (40%).

Niezaliczone kartkówki można poprawiać w terminie dwóch tygodniu od momentu powrotu z nieobecności lub niezaliczenia kartkówki.

Niezaliczony sprawdzian zaliczeniowy można poprawić w terminie dwóch tygodni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edwin Raczko
Prowadzący grup: Edwin Raczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.