Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekstremalne zjawiska przyrodnicze we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-EZP-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekstremalne zjawiska przyrodnicze we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia globalizacji) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład wprowadza studentów w koncepcje towarzyszące zagrożeniom naturalnym (abiotycznym) i działalności człowieka. Poświęcony jest różnorodnym aspektom groźnych zjawisk przyrodniczych. Przybliża różnice i punkty wspólne dla odległych regionów świata dotykanych ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi i klęskami żywiołowymi.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Wykład będzie poświęcony ekstremalnym zjawiskom przyrodniczym na świecie oraz minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek.

Pełny opis:

Wykład będzie poświęcony ekstremalnym zjawiskom przyrodniczym na świecie oraz minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek. Przedstawione zostaną typy groźnych zjawisk przyrodniczych (szczególnie abiotycznych, ale i biotycznych), regiony zagrożone ich występowaniem na świcie (również w Polsce) oraz możliwości minimalizowania negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Studenci poznają najważniejsze źródła informacji na ten temat, jak również zakres znaczeniowy wybranych pojęć specjalistycznych, m.in. zagrożenie, klęska żywiołowa, ekstremalne zjawisko przyrodnicze, ryzyko, podatność na zagrożenia. Redukcja ryzyka klęsk żywiołowych.

Literatura:

McGuire B., Burton P., Kilburn Ch. and Willetts o. , 2004, World Atlas of Natural Hazards, Oxford University Press

Keller E.A., Vecchio D.E, Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes, Pearson, NJ

Lisowski A., 1996, Antropogeniczne uwarunkowania klęsk żywiołowych. Przegląd Geograficzny, t. LXVIII, z.1-2, str. 67-78

Plit F., 1980, Klęski żywiołowe jako czynnik ograniczający rozwój ekonomiczny krajów Trzeciego Świata. Przykłady posuchy w strefie Sahelu, [w:] Klęski żywiołowe a rozwój gospodarczy krajów Trzeciego Świata. IGiPZ PAN, zeszyt 3

Rucińska D., 2012, Ekstremalne zjawiska przyrodnicze a świadomość społeczna. Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Wybrane artykuły naukowe i raporty (w języku polski i angielskim).

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_U04, K_K01

Efekty specjalnościowe: S2_W02, S2_W04, S2_U04, S2_K01

Wiedza: Student zna przestrzenną i czasową lokalizację zagrożeń naturalnych (abiotycznych i biotycznych) na świecie, różnice terminologiczne oraz znaczenie kluczowych pojęć specjalistycznych; współczesne koncepcje naukowe dotyczące redukcji ryzyka klęsk żywiołowych;

Umiejętności: student potrafi różnicować skutki ekstremalnych zjawisk w zależności od regionu świata oraz wskazać metody łagodzenia tych skutków; wymienia organizacje międzynarodowe działające na rzecz łagodzenia skutków i redukcji ryzyka oraz rozumie ich funkcjea, jak również organizacje krajowe; wymienia organizacje zajmujące się gromadzeniem danych o zagrożeniach naturalnych i klęskach żywiołowych.

Kompetencje: Student posiada świadomość zagrożeń naturalnych wystarczającą do podejmowania odpowiedzialnych działań w zakresie minimalizacji skutków groźnych zjawisk przyrodniczych, szczególnie zjawisk abiotycznych. Rozumie zasady redukcji ryzyka klęsk żywiołowych.

Postawa: Student wykazuje się zachowaniem etycznym wobec ludzi dotkniętych klęską żywiołową; jest gotowy do podejmowania działań prewencyjnych oraz pomocy ludziom stosując adekwatne narzędzia systemowe.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składać się będzie z 5 pytań. Zaliczenie od 60% poprawności (ocena dst.), 80% (db.), od 90% (b.db.). Zrozumienie omawianych koncepcji i problemów oraz relacji przyroda - człowiek w kontekście ekstremalnych zjawisk przyrodniczych.

W okresie epidemii, zajęcia i egzamin pisemny odbędą się on-line.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład wprowadza studentów w koncepcje towarzyszące zagrożeniom naturalnym (abiotycznym) i działalności człowieka. Poświęcony jest różnorodnym aspektom groźnych zjawisk przyrodniczych. Przybliża różnice i punkty wspólne dla odległych regionów świata dotykanych ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi i klęskami żywiołowymi.

Wykład będzie poświęcony minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek.

Pełny opis:

Wykład będzie poświęcony ekstremalnym zjawiskom przyrodniczym na świecie oraz minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek. Przedstawione zostaną typy groźnych zjawisk przyrodniczych (szczególnie abiotycznych, ale i biotycznych), regiony zagrożone ich występowaniem na świcie (również w Polsce) oraz możliwości minimalizowania negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Studenci poznają najważniejsze źródła informacji na ten temat, jak również zakres znaczeniowy wybranych pojęć specjalistycznych, m.in. zagrożenie, klęska żywiołowa, ekstremalne zjawisko przyrodnicze, ryzyko, podatność na zagrożenia. Redukcja ryzyka klęsk żywiołowych.

Literatura:

McGuire B., Burton P., Kilburn Ch. and Willetts o. , 2004, World Atlas of Natural Hazards, Oxford University Press

Keller E.A., Vecchio D.E, Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes, Pearson, NJ

Lisowski A., 1996, Antropogeniczne uwarunkowania klęsk żywiołowych. Przegląd Geograficzny, t. LXVIII, z.1-2, str. 67-78

Plit F., 1980, Klęski żywiołowe jako czynnik ograniczający rozwój ekonomiczny krajów Trzeciego Świata. Przykłady posuchy w strefie Sahelu, [w:] Klęski żywiołowe a rozwój gospodarczy krajów Trzeciego Świata. IGiPZ PAN, zeszyt 3

Rucińska D., 2012, Ekstremalne zjawiska przyrodnicze a świadomość społeczna. Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Wybrane artykuły naukowe i raporty (w języku polski i angielskim).

Uwagi:

Egzamin pisemny składać się będzie z 5 pytań. Zaliczenie od 60% poprawności (ocena dst.), 80% (db.), od 90% (b.db.). Zrozumienie omawianych koncepcji i problemów oraz relacji przyroda - człowiek w kontekście ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Zajęcia i egzamin pisemny będą przeprowadzone on-line (Zoom, E-Learnig WGSR).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.