Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie dolin i renaturyzacja rzek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-FDR-GK-W Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie dolin i renaturyzacja rzek
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. letni
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i kształtowanie krajobrazu) - sem. 4
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu geomorfologii, hydrologii i klimatologii

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Podczas wykłady przedstawione będą: naturalne procesy kształtujące doliny oraz koryta rzek górskich i nizinnych; Omówione zostanie: znaczenie i funkcjonowanie równin zalewowych i dostawy materiału do koryta; cele i działania w renaturyzacji rzek oraz podstawy projektowania w renaturyzacji technicznej koryt małych cieków.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić i wyjaśnić, jak współczesne naturalne procesy rzeczne (ich dynamika, czas trwania) znajdują zastosowanie w racjonalnym gospodarowaniu środowiskiem przyrodniczym. Zajęcia są wprowadzeniem do zagadnień renaturyzacji i rewitalizacji. Omówione zostaną cele renaturyzacji, naturalność rzeki, przyczyny utraty naturalności, aspekty prawne przywracania naturalności rzek i dolin, przedsięwzięcia techniczne w procesie renaturyzacji, przykłady działań renaturyzacyjnych, schemat działania przy podjęciu inicjatywy renaturyzacji, stan przedsięwzięć z zakresu renaturyzacji rzek w Polsce.

Rodzaje umocnień i budowli biotechnicznych (faszyna, darnina, kołki i pale, kiszki, walce, płotki faszynowe, brzegosłony, maty wiklinowe) i hydrotechnicznych.

Hydrauliczne i geomorfologiczne skutki renaturyzacji rzek.

Przedsięwzięcia renaturyzacyjne – przykłady projektów i zrealizowanych inwestycji w kraju i na świecie.

1 ECTS – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w zajęciach,

1 ECTS - wkład własny studenta, np.: zapoznanie z literaturą, przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji /referatu, przygotowanie do zaliczenia/zaliczenie.

Literatura:

Żelazo J., Popek Z. Podstawy renaturyzacji rzek. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.

Begemann W., Schiechtl H. M. Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999.

Bojarski A. i in . Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. Ministerstwo Środowiska. Departament Zasobów Wodnych, Warszawa 2005.

Jędryka E. Proekologiczne budowle wodne. Poradnik. Wydawnictwo IMUZ 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04, K_W06, K_W11, K_W12, K_W14; K_K06, K_K08

Wiedza:

Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów dolin rzecznych oraz metod ich renaturyzacji.

Umiejętności:

Student umie rozpoznać skalę i przejawy degradacji systemów dolin rzecznych. Student potrafi ocenić uwarunkowania przyrodnicze doliny rzecznej i wykorzystać do renaturyzacji doliny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: Wykonanie projektu lub prezentacja przykłądu rentauryzacji doliny rzecznej lub rzeki.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Giriat
Prowadzący grup: Dorota Giriat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Giriat
Prowadzący grup: Dorota Giriat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.