Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotogrametria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-FGM-KT-W Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Fotogrametria
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - s. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed realizacją założonych celów zajęć student powinien wykazać się podstawową wiedzą w zakresie fotogrametrii, geodezji i cyfrowego przetwarzania obrazów. Wymagana jest zdolność widzenia stereoskopowego oraz umiejętność pracy w systemie operacyjnym Windows 8x.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z funkcjonalnością oprogramowania Dron2Map oraz procesami technologicznymi wykorzystującymi obserwacje stereoskopowe.

W trakcie zajęć laboratoryjnych opracowywane są pojedyncze stereogramy oraz modele zdjęć lotniczych pozyskanych cyfrową kamerą z UAS.

Omawiane są strategie i zasady pomiaru zbioru punktów numerycznego modelu terenu oraz aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej.

Na zajęciach omawiany jest proces budowy modeli zdjęć lotniczych, ich wizualizacji i stereo-digitalizacji.

Pełny opis:

W trakcie zajęć laboratoryjnych opracowywane są pojedyncze stereogramy oraz modele zdjęć lotniczych. Po zapoznaniu się z funkcjonalnością oprogramowania, wyznaczane są elementy orientacji wzajemnej i zewnętrznej zdjęć lotniczych tworzących stereogramy. Realizowany jest pomiar stereoskopowy w odniesieniu do obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych. Omawiane są strategie i zasady pomiaru zbioru punktów numerycznego modelu terenu oraz aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej. Poprzez pomiar stereoskopowy weryfikowana jest treść mapy sytuacyjnej 2D opracowanej na podstawie wektoryzacji treści ortofoto.

Literatura:

Studenci otrzymują dane testowe przygotowane przez prowadzących uwzględniające różny stopień trudności opracowania stereoskopowego. Zajęcia prowadzone są w trybie interaktywnym przy bezpośrednim wsparciu prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student potrafi opracować aerotriangulację bloku zdjęć lotniczych, zorientować przestrzennie modele i pojedyncze zdjęcia, a tym samym wyznaczyć współrzędne terenowe dowolnego punktu pomierzonego na zdjęciu. Student potrafi wykonać stereodigitalizację elementów pokrycia terenu, określić ich wymiary, a także opracować model rzeźby terenu oraz przedstawić go w różnej formie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła: obecność na zajęciach, aktywność, zaangażowanie w realizację projektu pomiarowego. Zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych prac.

Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zmarz
Prowadzący grup: Anna Zmarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.