Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GCY-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia cywilizacji
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawiony/-e jest/są: podziały społeczno-ekonomiczne świata; geneza, ewolucja i zakres znaczeniowy najważniejszych nazw ‘światów świata'; zarys rozwoju i osiągnięć wybranych cywilizacji od czasów najdawniejszych do dziś; geograficzne i pozageograficzne uwarunkowania procesów rozwoju i stagnacji cywilizacji w perspektywie historycznej i geograficznej; konsekwencje wielkich rewolucji gospodarczych/cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Wykłady odbywają się zdalnie na platformie Google Meet.

Podziały społeczno-ekonomiczne świata od czasów społeczności zbieracko-myśliwskich do dziś. Powstanie i ewolucja współczesnej globalnej nierówności rozwojowej. Narodziny globalnej trychotomii rozwojowo-politycznej i ewolucja systemu komunistycznego XX-XXI w. Wzrost zainteresowania problemami rozwoju i niedorozwoju oraz konceptualizacja podziału rozwojowego świata w XX w.: Trzeci Świat, kraje rozwijające się, Południe. Dawne i współczesne kryteria oraz przebieg podziału Północ – Południe. Wielowariantowość i wielowarstwowość podziału Północ-Południe. Zarys historii gospodarczej świata: od społeczności zbieracko-łowieckich przez rewolucję rolniczą do rewolucji przemysłowej. Uwarunkowania geograficzne i pozageograficzne oraz skutki społeczne i międzynarodowe rewolucji rolniczej i przemysłowej. Wybrane główne cywilizacje światowe i ich osiągnięcia.

Literatura:

- Cameron R., Neal L., (2004), Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa.

- Cipolla C.M., (1965), Historia gospodarcza ludności świata, Warszawa.

- Crosby A. W., (1999), Imperializm ekologiczny. Biologiczna ekspansja Europy, 900-1900, Warszawa.

- Diamond J., (2000), Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, Warszawa.

- Landes D. S., (2000), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa.

- Milewski J.J., (2004), Dlaczego Europa? Źródła przyspieszenia wzrostu gospodarczego Europy – przegląd literatury, [w:] M.Koźmiński (red.), Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, Warszawa.

- Solarz M.W., (2012), North-South, Commemorating the First Brandt Report: searching for the contemporary spatial picture of the global rift, “Third World Quarterly” 33 (3).

- Solarz, M.W., (2012), The Communist World From Dawn Till Dusk. A Political Geography Perspective, “Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” 16 (1).

- Solarz M.W., (2013), The Language of Global Development. A Misleading Geography, Routledge.

- Solarz, M.W., (2012), ‘Third World’. The 60th anniversary of a concept that changed history, “Third World Quarterly” 33 (9).

- Standage T., (2007), Historia świata w sześciu szklankach, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_U03, K_U06, K_K02

Efekty specjalnościowe: S2_W03, S2_U06, S2_K02

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi świadomie uczestniczyć w dyskursie o rozwoju i strukturze świata, w tym świadomie posługuje się nazwami ‘światów świata’. Umie wyjaśnić genezę, ewolucję i współczesny kształt struktury świata. Orientuje się w historii gospodarczej świata. Zna najważniejsze cywilizacje świata od starożytności oraz potrafi wymienić ich najważniejsze osiągnięcia. Umie wskazać geograficzne i pozageograficzne uwarunkowania procesów rozwoju i stagnacji cywilizacji światowych. Potrafi wymienić wielkie przełomy gospodarcze/cywilizacyjne, zlokalizować ich ośrodki, scharakteryzować ich naturę i wskazać ich konsekwencje.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin w formie zdalnej na platformie Google Meet/Forms. Warunek zaliczenia to uzyskanie 60% punktów.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cywiński
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Krzysztof Górny, Maciej Kałaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cywiński
Prowadzący grup: Krzysztof Górny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.