Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja a rozwój

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GLR-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Globalizacja a rozwój
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu geografii społeczno-gospodarczej świata, geografii politycznej i geografii ludności.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka wykładów dotyczy geografii globalizacji. Omówione są procesy globalne i ich konsekwencje dla rozwoju krajów i regionów. Spośród wielu zagadnień związanych z procesami rozwoju szczególny nacisk położony jest na kwestie społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze. Przedstawiane zagadnienia ogólne są ilustrowane przykładami z różnych regionów świata.

Pełny opis:

Przedstawiany temat podzielony jest na kilka części;

1. Geograficzne badania nad procesami globalizacji.

2. Globalizacja a glokalizacja.

3. Człowiek w zglobalizowanym świecie: globalne i lokalne procesy społeczne (migracje, rynek pracy).

4. Wielkie miasta – centra procesów globalnych (procesy, zjawiska, wyzwania).

5. Problemy wsi i rolnictwa światowego – skutki społeczne i polityczne.

6. Formy przestrzenne nowych sektorów produkcyjnego i usługowego.

7. Rozwój i ubóstwo – przyczyny, skutki, koncepcje teoretyczne badań nad ubóstwem.

8. Kolonializm w koncepcjach rozwoju.

9. Neokolonializm i postkolonializm.

10. Konsumpcja w badaniach geograficznych.

11. Kultura a rozwój.

Student powinien przeznaczyć na na osiągnięcia efektów nauczania 20 godzin.

Literatura:

Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. PWN, Warszawa

Czerny M., Łuczak, Makowski J. 2007. Globalistyka, PWN, Warszawa.

Czerny M. (red.) 2012. Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. WUW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W15, K_U06, K_K01

Efekty specjalnościowe: S2_W01, S2_W15, S2_U06, S2_K01

- Student potrafi wyjaśnić przyczyny i skutki procesów globalnych oraz relacje między wybranymi zjawiskami na poziomie lokalnym i globalnym.

- Student zna podstawowe współczesne procesy gospodarcze, społeczne i polityczne w skali globalnej.

- Student posiada wiadomości o specyfice rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych regionów na świecie.

- Student rozumie przyczyny ubóstwa i niedorozwoju oraz zna koncepcje teoretyczne, które wykorzystywane są do badań nad tymi zjawiskami.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, analiza wypowiedzi pisemnych, test otwarty

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Mirosława Czerny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.