Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia turystyczna strefy śródziemnomorskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GTS-GL-W Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna strefy śródziemnomorskiej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie problematyki turystycznej obszarów strefy śródziemnomorskiej

Pełny opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności niezbędnych do kompleksowej oceny środowiska strefy śródziemnomorskiej dla potrzeb turystyki oraz stanu zagospodarowania tej strefy.

Podstawowe zagadnienia:

1. Zasięg i zasady wyznaczania strefy śródziemnomorskiej (kryteria historyczne, klimatyczne, hydrologiczne, administracyjne).

2. Środowisko przyrodnicze jako czynnik rozwoju turystyki w tej strefie:

klimat,

ukształtowanie powierzchni – dominacja obszarów górskich,

rozczłonkowanie linii brzegowej

zjawiska wulkaniczne i sejsmiczne.

3. Znaczenie Morza śródziemnego dla rozwoju turystyki

4. Historia świata śródziemnomorskiego jako czynnik rozwoju turystyki

5. Współpraca rolnictwa i przemysłu z turystyką w regionie.

6. Turystyczni "potentaci" i "wschodzące gwiazdy" regionu.

Nakład pracy studenta:

Wykład 15 godzin

Przygotowanie prezentacji/eseju 20 godzin

Razem 35 godzin

Literatura:

Jędrusik M., Makowski J., Plit F., 2010, "Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne", Warszawa, Wydawnictwa UW

"Geografia turystyczna świata", 2000, pod red. J. Warszyńkiej, Warszawa, PWN, część 1

Braudel F., 2004, „Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II”, T 1 i 2, KiW, Warszawa

Semple E. C., 1931, The Geography of the Mediterranean Region: Its Relation to Ancient History, Henry Holt & Co., New York

Efekty uczenia się:

Student:

WIEDZA:

- rozumie i charakteryzuje złożone procesy społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych

- zna rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie wzajemne związki przyroda-społeczeństwo

UMIEJĘTNOŚCI:

- umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi na różnych obszarach

- potrafi prognozować zmiany procesów społeczno-przestrzennych

- posiada umiejętność przygotowywania pisemnych prac na podstawie literatury i/lub własnych badań

- posługuje się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+

POSTAWY:

- rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

- potrafi współdziałać i pracować w grupie pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności

- wykazuje odpowiedzialność za realizację podjętych zobowiązań oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych

- rozumie szczególną rolę społeczną nauki i potrzebę upowszechniania dokonań naukowych

- rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

- rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat (80%)

- udział w dyskusjach (20%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.