Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia turystyczna świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GTS-GSET-OW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia kierunek Geografia
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawową wiedzę geograficzną o świecie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przedstawiają aktualny stan rozwoju turystyki na świecie, z uwzględnieniem zróżnicowania walorów, zagospodarowania i ruchu turystycznego.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące zagadnienia:

- Globalne i regionalne zróżnicowanie międzynarodowego ruchu turystycznego

- Turystyka zagraniczna Polaków

- Zróżnicowanie walorów, zagospodarowania i ruchu turystycznego wg regionów UNWTO.

- studia przypadków - wybrane kraje z poszczególnych regionów UNWTO.

Literatura:

UNWTO Tourism Highlights, najnowsza edycja

Kurek W., 2007, Geografia turystyki, PWN

Kurek W., 2012, Regiony turystyczne świata, t. 1 i 2, PWN

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Scieżka III: Geografia turystyki: Socjologiczne i ekonomiczne podstawy turystyki

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W04, S1_W05, S1_W11, S1_U01, S1_U04, S1_U11, S1_U13

Wiedza:

Student ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych wspólczesnych problemach turystyki w skali regionalnej i globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje.

Umiejętności:

Student umie wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła (również obcojęzyczne) do zdobycia informacji o walorach, zagospodarowaniu i ruchu turystycznym.

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać uwarunkowania rozwoju turystyki na różnych obszarach.

Student potrafi przedstawić ustnie wyniki badań z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru: prezentacje - studia przypadków turystyki w wybranych krajach.

Po zakończeniu kursy: egzamin pisemny w formie testowej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny dostatecznej lub wyższej z egzaminu. Przy wystawianiu ostatecznej oceny brana jest pod uwagę aktywność na zajęciach (25%), jakość prezentacji (25%), wynik testu egzaminacyjnego (50%).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kulczyk
Prowadzący grup: Sylwia Kulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.