Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia dynamiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-HDY-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrologia dynamiczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchacza z podstawowymi metodami opisu procesów hydrologicznych w podsystemach zlewni; w szczególności omawiane są metody opisu podsystemów szaty roślinnej oraz strefy aeracji, a także metody transformacji opadu w odpływ.

Pełny opis:

Wykład:

Procesy składowe cyklu hydrologicznego. Procesy hydrologiczne w podsystemach zlewni. Hydrologiczne parametry gleby. Charakterystyki retencyjne gleb. Opad efektywny. Proces infiltracji. Proces ewapotranspiracji. Ruch wody w gruncie. Hydrogram jednostkowy w symulacji odpływu powierzchniowego.

Ćwiczenia:

Hydrologiczne parametry ośrodków porowatych. Retencyjne charakterystyki gleby. Przepływ wody w strefie nienasyconej. Proces infiltracji: formuła empiryczna. Opad efektywny – metoda SCS. Metoda izochron. Hydrogram jednostkowy. Hydrogram całkowity oraz odpływu powierzchniowego. Wskaźniki roślinne. Ewapotranspiracja na podstawie danych klimatycznych i teledetekcyjnych.

Literatura:

Soczyńska U. (red.), 1989, Procesy hydrologiczne. Fizycznogeograficzne podstawy modelowania, PWN Warszawa.

Soczyńska U.(red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Szymkiewicz R., Gąsiorowski D., 2010, Podstawy hydrologii dynamicznej, WNT.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W08, K_W10 K_W19, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_K07, K_K08

Efekty specjalnościowe: S4_W05, S4_U09, S4_U03, S4_K03, S4_K09

Podstawowe, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Zna najważniejsze związki i sprzężenia zwrotne między poszczególnymi podsystemami zlewni

2. Zna podstawy opisu procesów hydrologicznych w podsystemach zlewni

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie stosować matematyczny opis podstawowych procesów hydrologicznych

2. Umie oceniać ilości wody uczestniczące w procesach cyklu hydrologicznego w zlewni

POSTAWY

1. Docenia możliwości zastosowań hydrologii procesów w praktyce

2. Ponosi odpowiedzialność za rzetelne opracowanie wyników badań i ich interpretację.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny - pytania testowe i opisowe.

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie prac pisemnych, które student wykonuje na zajęciach i w domu, kontrola obecności.

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia mogą być prowadzone w sposób zdalny, a zaliczenie może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.