Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-HMT-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrometria
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z pomiarami stosowanymi w nowoczesnej hydrologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie i przyswojenie wiedzy związanej z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem danych hydrometrycznych. Przedstawienie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników pomiarów i ich zastosowania w praktyce.

Pełny opis:

1. Prezentacja programu wykładu i zalecanej literatury. Założenia wstępne

2. Teoria pomiarów i metody szacowania błędów

3. Metody pomiarów stanu wody (obserwacje terminowe i ciągłe)

4. Metody pomiaru natężenia przepływu (metoda objętościowa, przelewy, powierzchnia-prędkość)

5. Krzywa natężenia przepływu i hydrogram odpływu

6. Pomiary rumowiska rzecznego

7. Rola pomiarów hydrometrycznych w prognozowania hydrologicznym

8. Wykorzystanie pomiarów hydrometrycznych w modelach hydrologicznych

Literatura:

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1993, Hydrometria, PWN, Warszawa.

2. Michalski A., 2004, Pomiary wody w kanałach otwartych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

3. Pasławski Z., 1973, Metody hydrometrii rzecznej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Poznanie teoretycznych podstaw Hydrometrii z uwzględnieniem sposobów obserwacji zjawisk i procesów zachodzących w wodach powierzchniowych i podziemnych. Zapoznanie się z metodyką dokonywania pomiarów, zasadami interpretacji oraz aplikacji wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności i wyniku z pracy zaliczeniowej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Woronko
Prowadzący grup: Dariusz Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Woronko
Prowadzący grup: Dariusz Woronko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.