Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty lokalne i regionalne w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KAM-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Konflikty lokalne i regionalne w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykłady mają na celu ukazanie i przedyskutowanie (głównie podczas ćwiczeń) złożonych relacji między środowiskiem a człowiekiem i jego zachowaniami ekonomicznymi, postrzeganych w kategoriach konfliktu o zasoby. Obszarem odniesienia jest Ameryka Łacińska, a zwłaszcza Ameryka Południowa, gdzie współcześnie konflikty takie występują najczęściej i przybierają ostre formy.

Ćwiczenia polegają na pracy projektowej i uczą wnioskowania z wykorzystaniem metod statystycznych (projekt dotyczy konfliktów środowiskowych w wybranych państwach Ameryki Łacińskiej).


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pierwsze zajęcia są poświęcone ogólnym definicjom konfliktu i sytuacji konfliktowych. A w odniesieniu o konflikty o zasoby zwrócenie uwagi na sytuację społeczno-gospodarczą krajów Ameryki Łacińskiej (kraje rozwijające się, kraje globalnego południa), w których ubóstwo (niedostatek dóbr) jest podstawową przyczyna konfliktów.

Konflikty, które są omawiane na zajęciach jako przykłady to przede wszystkim konflikty rzeczowe wynikające z niesprawiedliwego podziału dóbr, oraz konflikty interesów, których podłożem jest rywalizacja o pewne dobra lub udział w ich posiadaniu, dostęp itp.

Pełny opis:

Wykłady: omawiane są konflikty i sytuacje konfliktowe w ogóle, a także warunki, w których konflikty mogą wystąpić i występują.

1. Konflikty o zasoby i sposoby zagospodarowania:Zarzewiem większości konfliktów o zasoby jest sytuacja społeczno-gospodarcza krajów Ameryki Łacińskiej (kraje rozwijające się, kraje globalnego Południa, analfabetyzm), w których ubóstwo (niedostatek dóbr), słabość demokracji, korupcja są podstawową przyczyną niezadowolenia części ludności i rodzi konflikty. Przykłady, które są omawiane na zajęciach to przede wszystkim konflikty rzeczowe,konflikty interesów wynikające z niesprawiedliwego podziału dóbr, rywalizacja o nie lub o udział w ich posiadaniu oraz konflikty idei. Najsłabszą stroną konfliktów, z reguły przegraną, są ludy tubylcze. Padają one ofiarą firm eksploatujących ropę naftową, eksploatujących lasy w celu uzyskania drewna lub działających w imieniu producentów soi i trzciny cukrowej. Nieskrępowana eksploatacja zasobów przez firmy krajowe i międzynarodowe koncerny (korporacje) rodzi konflikty innego rodzaju, wynikające ze słabości państw, na terenie których działają. Jest to państwo - obcy kapitał niosący zagrożenie dla środowiska, także dla terenów prawnie chronionych (parków narodowych). Państwo nie ma środków na ochronę terenów zagrożonych.

2. Konflikty o przestrzeń miejską i podmiejską.

3. Granice w Ameryce Południowej - dziedzictwo kulturowe i jego przemyt.

4. Przestępczość w Ameryce Centralnej - przyczyny i środki zaradcze.

5. Konfliktogenny charakter sektora nieformalnego.

6. Młodzieżowe ruchy społeczne w dobie internetu.

Ćwiczenia: polegają na gromadzeniu, przetwarzaniu i analizie danych o konfliktach środowiskowych w wybranych państwach Ameryki Łacińskiej zaczerpniętych z Atlas of Environmental Justice. Tworzenie bazy danych i ich analiza statystyczna odbywa się w programie Excel i SPSS.

Literatura:

Bozigar M., Gray C.L., Bilsborrow R.E., 2016, Oil Extraction and Indigenous Livelihoods in the Northern Ecuadorian Amazon, World Development, t. 78, 125–35.

Czerny M., 2015, Ameryka Środkowa – trudne sąsiedztwo na przesmyku między Meksykiem i Ameryką Południową, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 4, 37–54.

Czerny M., Czerny A., 2017, Geograficzne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w Ameryce Łacińskiej, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, t. 52, 40-54.

Díaz A., Padilla C., 2018, Conflictos mineros en América Latina: extracción, saquero y agresión. Estado de situación en 2017, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

García Pérez J., 2005, Conflictos territoriales y luchas fronterizas en América Latina durante los siglos XIX y XX, Norba. Revista de Historia, t. 18, 215-41.

Haslam P.A, Tanimoune N.A., 2016, The Determinants of Social Conflict in the Latin American Mining Sector: New Evidence with Quantitative Data, World Development, t. 78, 401–19.

Lisińska M., 2017, Stan bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej w 2016 roku, Przegląd Strategiczny, nr 10, 529–45.

Luján P.M., 2017, Geopolítica, conflictos fronterizos en América Latina, Revista Geopolítica Transfronteiriça, t. 1, nr 1, 1–14.

Łaciński P., 2017, Wyzwania i uwarunkowania stabilności geopolitycznej Ameryki Łacińskiej, Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny, t. 3, nr 97, 5–17.

UNDP, 2013, Understanding social conflict in Latin America, United Nations Development Programme, La Paz.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W12, K_W13, K_U07, K_U08, K_K02

Efekty specjalnościowe: S2_W03, S2_W11, S2_W13, S2_U07, S2_U08, S2_K02

Poznanie warunków (podłoża) w jakich mogą wystąpić konflikty w relacjach człowiek - środowisko w krajach Ameryki Łacińskiej (szerzej w krajach rozwijających się) w warunkach ograniczonego dostępu do różnych dóbr, niedożywienia, analfabetyzmu słabości struktur państwa.

Poznanie możliwych następstw konfliktów o zasoby, które w świetle współczesnej wiedzy prowadzą do degradacji środowiska i są zagrożeniem dla coraz mniej licznych i coraz mniej liczebnych grup ludności tubylczej.

Umiejętności: kształtowanie krytycznego myślenia, formułowanie pytań, celów i hipotez badawczych, weryfikacja hipotez z wykorzystaniem metod statystycznych (praca w SPSS).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Lista obecności nie jest sprawdzany (wykłady nie są obowiązkowe). Ocena wystawiana jest na podstawie egzaminu ustnego z zagadnień poruszanych wyłącznie na wykładach.

Ćwiczenia: Możliwa jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona (inne nieobecność trzeba usprawiedliwić). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywność na zajęciach oraz prezentacja wyników pracy projektowej dotyczącej konfliktów środowiskowych (wystąpienie na ostatnich zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: Mirosława Czerny, Maciej Kałaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Brak protokołu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kałaska
Prowadzący grup: Mirosława Czerny, Maciej Kałaska, Jerzy Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Brak protokołu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.