Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klimatologia synoptyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KLS-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klimatologia synoptyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Klimatologia fizyczna 1900-3-KLF-HK

Założenia (opisowo):

Znajomość procesów fizycznych zachodzących w atmosferze

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

W toku realizowanego przedmiotu student poznaje:

- zasady działania światowej sieci meteorologicznej,

- źródła danych wykorzystywanych do prognoz pogody,

- zasady szyfrowania danych meteorologicznych przy użyciu różnych kluczy,

- zasady konstrukcji map synoptycznych i diagramów termodynamicznych oraz ich analizy

- interpretacja wpływu sytuacji synoptycznej na pogodę w danym miejscu na ziemi

- wykorzystanie danych satelitarnych i radarowych w prognozowaniu pogody

Literatura:

Bednarek J., 1970, Ćwiczenia z meteorologii synoptycznej. Wyd. UW, Warszawa

Holec M., Tymański P., 1979, Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej. Wyd. Morskie, Gdańsk

Jasiński J. J., Kroszczyński K., Rymarz Cz., Winnicki I., 1999, Satelitarne obrazy procesów atmosferycznych kształtujących pogodę. PWN, Warszawa

Kriczak O. G., 1958, 1959, Meteorologia synoptyczna. Cz. I, II, Skrypt MON, Warszawa

Ostrowski M., 1999, Meteorologia dla lotnictwa sportowego. Aeroklub Polski, Warszawa

Pettersen S., 1964, Zarys meteorologii. PWN, Warszawa

Podręcznik krótkoterminowych prognoz pogody, 1968, 1969, Cz. I, II, WKiŁ, Warszawa

Strauch E., 1975, Meteorologia a środowisko. PWN, Warszawa

Zwieriew A. S., 1965, Meteorologia synoptyczna. WKiŁ, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

– zna podstawowe makroskalowe procesy, które zachodzą w atmosferze oraz rozumie rolę układów barycznych, mas powietrza i frontów atmosferycznych w mechanizmie kształtowania się pogody;

– ma wiedzę na temat wizualizacji sytuacji atmosferycznej na mapach synoptycznych, diagramach termodynamicznych, obrazach radarowych i zdjęciach satelitarnych;

– ma wiedzę na temat warunków pogodowych związanych z określoną sytuacją baryczną oraz z przejściem frontów atmosferycznych;

– zna główne klasyfikacje typów cyrkulacji atmosferycznej;

UMIEJĘTNOŚCI

– potrafi odczytać informację meteorologiczną na podstawie map synoptycznych i wskazać na nich elementy cyrkulacji atmosfery

– potrafi wykreślić mapę synoptyczną na podstawie danych z modeli stacji meteorologicznych

– właściwie interpretuje diagram termodynamiczny oraz analizuje zdjęcia satelitarne i obrazy radarowe

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

– ma świadomość konieczności podnoszenia własnych kompetencji

– dokonuje oceny prognoz meteorologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie ocen cząstkowych (wykonane ćwiczenia, aktywność na zajęciach)

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do zaliczenia wykładów.

Zaliczenie wykładów – egzamin pisemny

Ocena końcowa z przedmiotu wynika z sumy punktów uzyskanych na ćwiczeniach oraz z egzaminu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak
Prowadzący grup: Kamil Leziak, Artur Surowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.