Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krajobrazy Polski i ich wykorzystanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KPW-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Krajobrazy Polski i ich wykorzystanie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie wzajemnych relacji pomiędzy typologią i regionalizacją. Poznanie zasad i efektów typologii krajobrazu naturalnego Polski; związków między komponentami przyrodniczymi w klasach krajobrazu i gospodarką człowieka; przyrodniczych podstaw wykorzystania krajobrazu Polski; map krajobrazowych Polski. Ginące krajobrazy Polski

Pełny opis:

Typologia krajobrazu Polski. Główne cechy klas i rodzajów krajobrazów Polski. Pojęcie "wykorzystanie krajobrazu". Problematyka oceny stopnia przekształcenia krajobrazów ich ewolucji i ich zmienności czasowej. Znaczenie map wykorzystania krajobrazu w racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi. Zasady sporządzania map wykorzystania krajobrazu w różnych skalach.

Literatura:

Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2006 i późniejsze.

Lewandowski W., Mapy krajobrazowe, ich klasyfikacja i zastosowanie w analizie użytkowania ziemi (mapy wykorzystania krajobrazu). Prace i Studia Geogr., t.14, Warszawa, 1992.

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN, 2002. Typologia krajobrazu.

Richling A., Typology od natural landscape in Poland on the scale 1:500 000, Miscellanea Geographica, Warszawa, 1984.

Richling A., Lewandowski W., The Map of Landscape Use, Miscellanea Geographica, Warszawa, 1988.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Studenci po ukończeniu przedmiotu potrafią:

- przedstawić zasady podziału krajobrazowego Polski

- omówić przemiany jakie zachodzą w klasach krajobrazu Polski

- definiować klasy i rodzaje krajobrazów Polski

- scharakteryzować przemiany jakie zachodzą w krajobrazach Polski

Umiejętności

Studenci po ukończeniu kursu potrafią:

- wyjaśnić związki między komponentami środowiska w klasach krajobrazu

- identyfikować typy krajobrazu

- ocenić stopień przemian krajobrazu

- określić charakter wkorzystania krajobrazów Polski

Kompetencje społeczne:

Studenci po ukończeniu kursu:

- mają świadomość potrzeby ochrony i racjonalnego gospodarowania krajobrazem

- rozumieją konieczność i przydatność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze, oraz konieczność ochrony i racjonalnego wykorzystania krajobrazu

- działać w sposób przedsiębiorczy w działaniach zmierzającących do ochrony krajobrazu przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych

- potrafią współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru i kilka pytań otwartych. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu zostaną określone przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.