Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań terenowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MBT-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań terenowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot stanowi przegląd wybranych metod i technik badawczych stosowanych w terenie, przydatnych geografom w badaniach społeczno-przyrodniczych. Zajęcia mają na celu uporządkowanie wiedzy nt. prowadzenia badania terenowego za pomocą sondażu diagnostycznego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przejście pełnego procesu badawczego, od planowania badania naukowego, jego realizacji w terenie oraz podsumowania. Opierając się na podstawach teoretycznych badania sondażowego student wykona analizę wskazanego problemu badawczego.

Pełny opis:

Pojęcie wiedzy naukowej i zasady badania naukowego. Poznanie jako cel obserwacji.

Przypomnienie etapów pracy badawczej od tworzenia projektu po publikację naukową.

Specyfika badań terenowych - możliwości i ograniczenia (różnice badań fizycznych i społecznych). Techniki badawcze. Tworzenie projektu badawczego z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego. Werbalizacja pytania i celu badania. Zasady dobrego badania ankietowego. Tworzenie kwestionariusza ankietowego i jego weryfikacja (badania pilotażowe w terenie). Badania sondażowe w terenie. Porządkowanie i kodowanie danych oraz analiza wyników badań z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Prezentacja wyników badań i wniosków. Konstrukcja artykułu naukowego.

Wykonanie zadań wymaga pracy indywidualnej oraz pracy zespołowej.

Literatura:

Literatura wyjściowa:

Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne w geografii. Bogucki, Poznań.

Dumanowski B., 1990, Wstęp do badań dla geografów, WGiSR UW, Warszawa.

Iwańczak B., 2010, Wizualizacja komputerowa w Geografii, czyli poradnik z recepturami krok po kroku. Wyd. WGiSR UW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W06, K_W08, K_W09, K_U02, K_K03

Efekty specjalnościowe: S2_W06, S2_W08, S2_W09, S2_U02, S2_K03

Wiedza: Student zna terenowe metody i techniki badawcze oraz ich zastosowanie, zna zasady pisania artykułu naukowego.

Umiejętności: na podstawie wiedzy teoretycznej dobiera metodę i technikę do problemu badawczego; wykorzystuje podstawowe i zaawansowane techniki badawcze; potrafi wyliczyć próbę badaną w przypadku badania ilościowego; stosuje poprawne zasady tworzenia kwestionariusza ankietowego; dostosowuje techniki badawcze odpowiednie do zagadnienia; samodzielnie wysnuwa wnioski z przeprowadzonego badania; wykorzystuje własne rozwiązania na każdym etapie procesu badawczego; tworzy i realizuje projekt badawczy z zastosowaniem sondażu diagnostycznego.

Postawa: student charakteryzuje się rzetelną postawą przy prowadzeniu badania sondażowego.

Kompetencje: rozumie zasadność, korzyści i ograniczenia prowadzenia badań terenowych oraz wykorzystania wybranych technik.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła. W ocenie brane są pod uwagę: prace cząstkowe, rzetelność pracy, praca zespołowa, twórczość, zaangażowanie, projekt i raport w postaci pracy pisemnej.

Obowiązuje następująca skala ocen: od 0 – 59 %. brak zaliczenia, od 60 – 68 % ocena dst., od 69 – 77 % ocena +dst., od 78 – 85 % ocena db., od 86 – 93 % ocena +db., od 94 % ocena bdb.

W okresie epidemii, zajęcia i zaliczenie odbędą się on-line (np. Zoom, E-Learning, WGSR).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rucińska
Prowadzący grup: Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi przegląd wybranych metod i technik badawczych stosowanych w terenie, przydatnych geografom w badaniach społeczno-przyrodniczych. Zajęcia mają na celu uporządkowanie wiedzy nt. prowadzenia badania sondażowego lub wywiadu (badania diagnostycznego).

Pełny opis:

Pojęcie wiedzy naukowej i zasady badania naukowego. Poznanie jako cel obserwacji.

Przypomnienie etapów pracy badawczej od tworzenia projektu po publikację naukową.

Specyfika badań terenowych - możliwości i ograniczenia (różnice badań fizycznych i społecznych). Techniki badawcze. Tworzenie projektu badawczego z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego. Werbalizacja pytania i celu badania. Zasady dobrego badania ankietowego. Tworzenie kwestionariusza ankietowego i jego weryfikacja (badania pilotażowe w terenie). Badania sondażowe w terenie. Porządkowanie i kodowanie danych oraz analiza wyników badań z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Prezentacja wyników badań i wniosków. Konstrukcja artykułu naukowego.

Wykonanie zadań wymaga pracy indywidualnej oraz/lub pracy zespołowej.

Literatura:

Literatura wyjściowa:

Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne w geografii. Bogucki, Poznań.

Dumanowski B., 1990, Wstęp do badań dla geografów, WGiSR UW, Warszawa.

Iwańczak B., 2010, Wizualizacja komputerowa w Geografii, czyli poradnik z recepturami krok po kroku. Wyd. WGiSR UW, Warszawa.

Uwagi:

W okresie epidemii, zajęcia i zaliczenie ćwiczeń odbędą się on-line (np. nZoom, E-Learning, WGSR).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.