Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań i opracowań klimatologicznych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MK1-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań klimatologicznych I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Meteorologia i klimatologia 1900-1-MK

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i klimatologii oraz matematyki i statystyki. Wymagana jest również podstawowa znajomość programu Excel.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat metod pozyskiwania i opracowywania danych meteorologicznych. Omawiane są zasady opracowywania podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaprezentowanie tradycyjnych i nowoczesnych źródeł danych meteorologicznych, metod oceny ich jednorodności oraz zasad opracowywania podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych.

Ćwiczenia są poświęcone metodom opracowywania danych meteorologicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. W trakcie zajęć studenci samodzielnie pozyskują dane meteorologiczne, które następnie weryfikują pod kątem jednorodności. W ramach ćwiczeń studenci sporządzają charakterystyki poszczególnych elementów i zjawisk meteorologicznych, stosując poznane na wykładach metody matematyczne i graficzne ich prezentacji danych.

Literatura:

1. Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.

2. Bokwa A., Ustrnul Z. (red), 2004, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii, IGiGP UJ, Kraków.

3. Kaczmarek Z., 1970, Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii, WKŁ, Warszawa.

4. Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E., 2009, Podstawy hydrometeorologii, PWN, Warszawa.

5. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., 2000, Meteorologia i Klimatologia – pomiary – obserwacje – opracowania, PWN, Warszawa.

6. Pruchnicki J., 1987, Metody opracowań klimatologicznych, PWN, Warszawa.

7. Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M., 2003, Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Scholar, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W06, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U01

Efekty specjalnościowe: S4_W10, S4_W11, S4_U06, S4_U02, S4_U10

Po ukończeniu przedmiotu student:

- wskazuje tradycyjne i internetowe źródła danych meteorologicznych oraz samodzielnie z nich korzysta

- określa reprezentatywność oraz sprawdza jednorodność ciągów danych meteorologicznych

- wskazuje metody opracowywania podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych oraz poprawnie dobiera i oblicza charakterystyki klimatologiczne z wykorzystaniem technik komputerowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - kolokwium końcowe (test pisemny)

Ćwiczenia - ocenianie ciągłe (prace sprawdzające, ćwiczenia)

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną łączną z wykładu i ćwiczeń (średnią).

Struktura nakładu pracy studenta niezbędnego do osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych do zajęć: wykład -10 godzin, ćwiczenia - 15 godzin.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia studentów do zaliczenia wykładu.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Łączna liczba nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie może przekroczyć 7. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia studenta z obowiązku wykonania wymaganych zadań i odrobienia zaległości w terminie wskazanym przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Kamil Leziak, Monika Lisowska, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Kamil Leziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.