Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań i opracowań klimatologicznych III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MK3-HIK-O Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań klimatologicznych III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i klimatologii oraz matematyki i statystyki. Wymagana jest również podstawowa znajomość obsługi komputera.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami badawczymi stosowanymi w meteorologii i klimatologii oraz sposobami przetwarzania i opracowywania różnorodnych danych wejściowych w postaci cyfrowej.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przedstawienie studentom nowoczesnych źródeł danych wykorzystywanych w meteorologii i klimatologii, metod przetwarzania danych oraz przykładów zastosowań aplikacyjnych danych w postaci cyfrowej.

Ćwiczenia obejmują naukę wykorzystania oprogramowania komputerowego do analizy i opracowywania danych klimatologicznych.

Literatura:

"The R manuals", https://cran.r-project.org/manuals.html

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- dobiera narzędzia i metody przetwarzania danych adekwatnie do ich specyfiki oraz celu pracy

- przeprowadza analizy danych klimatologicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego oraz interpretuje ich wyniki zgodnie z posiadaną wiedzą

- wskazuje sposoby zastosowania odpowiednich narzędzi i metod badawczych w klimatologii

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia:

wykład

- przystąpienie do kolokwium końcowego i uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do zdobycia

- zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia studenta do zaliczenia wykładu

ćwiczenia

- wykonanie wszystkich ćwiczeń realizowanych na zajęciach

- uzyskanie z każdego ćwiczenia przynajmniej 50% punktów możliwych do zdobycia

- spełnienie n/w wymogów dotyczących obecności

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Łączna liczba wszystkich nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie może przekroczyć 3. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia studenta z obowiązku wykonania realizowanych wówczas ćwiczeń. Student zobowiązany jest do uzupełnienia powstałych zaległości w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną oceny z ćwiczeń (waga 60%) oraz oceny z kolokwium kończącego wykład (waga 40%).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak
Prowadzący grup: Kamil Leziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.