Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obszary wiejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-OBW-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Obszary wiejskie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu studiów licencjackich będąca bazą do zrealizowania celu przedmiotu. Wpis na rok akademicki

Umiejętność obserwacji i myślenia analitycznego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie zróżnicowania życia społecznego i gospodarki na obszarach wiejskich w różnych środowiskach strefowych i astrefowych oraz interpretacja uwarunkowań kształtujących te cechy.

Pełny opis:

Wykład prowadzony w sali, z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint, pokazów slajdów, filmów dydaktycznych.

Poszczególne spotkania są poświęcone prezentacji, analizie i dyskusji a mieszczą się w następującym katalogu tematów:na następujące tematy:

1. Cechy rolnictwa w strefie międzyzwrotnikowej

2. Najważniejsze rośliny użytkowe uprawiane w krajach tropikalnych

3. Cechy osadnictwa i gospodarki na obszarach wiejskich krajów rozwijających się

4. Działalność człowieka na obszarach wiejskich w różnych fragmentach lasów równikowych (m.in. Papua Zachodnia, Indie, Kongo, Amazonia)

5. Działalność człowieka na obszarach wiejskich na sawannach i półpustyniach ((Kenia, Botswana, Suazi)

6. Działalność człowieka na obszarach wiejskich w wysokich górach (Pakistan – Karakorum, Andy)

7. Działalność człowieka na obszarach wiejskich na obszarach zimnych tundry i tajgi (Syberia)

8. Działalność człowieka na obszarach wiejskich na pustyniach (Sinkiang – Taklamakan)

9. Działalność człowieka na obszarach wiejskich na wyspach na przykładzie Madagaskaru i Tahiti

10. Przekształcenia obszarów wiejskich pod wpływem turystyki (Indie)

11. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze uwarunkowania działalności człowieka na obszarach wiejskich - podsumowanie

Literatura:

Literatura z zakresu zagadnień opisujących relacje człowiek-środowisko w strefie międzyzwrotnikowej, wg listy (patrz B. informacje szczegółowe). Literatura i informacje zebrane samodzielnie przez studentów przygotowujących prezentacje na zajęcia konwersatoryjne (treść dobierana samodzielnie przez studentów)

Kostrowicki J., 1972, Zarys geografii rolnictwa, PWN, Warszawa

Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Gourou P., 1973, Kraje tropikalne, PWN, Warszawa

Podbielkowski Z., 1985 (lub późniejsze), Słownik roślin uzytkowych, PWRiL, Warszawa

Plit F., 1985, Środowisko przyrodnicze obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć oczekuje się efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza

Charakterystyka cech życia i gospodarki w środowiskach w różnych strefach klimatyczno-roślinnych oraz w środowiskach astrefowych na kuli ziemskiej.

Wiedza o sposobach adaptacji społeczności do warunków przyrodniczych i kulturowych

Umiejętności

Kształtowanie umiejętności interpretacji relacji człowiek – środowisko przyrodnicze i kulturowe oraz porównywania tych relacji w różnych regionach kuli ziemskiej

Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i analizy istotnych informacji

Postawy

Kształtowanie postawy analitycznej i umiejętności postrzegania świata jako złożonego systemu przyrodniczo-społecznego. Kształtowanie postawy szacunku dla kultury innych ludów. Kształtowanie tolerancji wobec przedstawicieli innych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z oceny z referatu (50% składowej) oraz z kolokwium - testu (50%)

Zaliczenie na podstawie referatów prezentowanych na zajęciach i jednego testu. Pod uwagę brana jest również aktywność w zajęciach konwersatoryjnych.

Dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności.

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik
Prowadzący grup: Maciej Jędrusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik
Prowadzący grup: Maciej Jędrusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Uwagi:

W zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia i zaliczenie będą odbywać się stacjonarnie lub zdalne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.