Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena środowiska przyrodniczego na potrzeby turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-OST-GSET Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ocena środowiska przyrodniczego na potrzeby turystyki
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą prezentacji i przećwiczeniu metod oceny sposobu odbioru krajobrazu przez użytkownika.

Pełny opis:

Na zajęciach prezentowane są, a następnie testowane (w miarę możliwości w terenie), różnorodne metody oceny walorów wizualnych krajobrazu, elementów krajobrazu multisensorycznego oraz właściwości zdrowotnych otoczenia.

Literatura:

Krzymowska-Kostrowicka, A. (1997). Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wydaw. Naukowe PWN.

Kożuchowski, K. (2005). Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji: podręcznik akademicki. Wydaw. Kurpisz.

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka III: Geografia turystyki: Kształtowanie i zarządzanie turystyką

Efekty specjalnościowe: S1_W01, S1_W02, S1_W03, S1_W04, S1_W11, S1_U01, S1_U07, S1_U10, S1_U11, S1_K03

Wiedza: Znajomość metod oceny wizualnych, multisensorycznych oraz zdrowotnych właściwości krajobrazu.

Umiejętności: Umiejętność przeprowadzenia oceny walorów środowiska przyrodniczego w skali lokalnej.

Postawy: Kształtowanie postawy proekologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są wykonane ćwiczenia oraz aktywność na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kulczyk
Prowadzący grup: Sylwia Kulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.