Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oceny oddziaływania zmian klimatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-OZK-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania zmian klimatu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony zagadnieniom ukierunkowanym na diagnozę współczesnych zmian klimatu i projekcji tych zmian w przyszłości oraz ocenę skutków oddziaływań zmian klimatu na środowisko i społeczeństwo.

Pełny opis:

W ramach wykładów zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Kwestie terminologiczne: zmiany i zmienność klimatu,wrażliwość (stabilność) środowiska, adaptacja, mitygacja,

2. Współczesne zmiany klimatu,

1. Ocena oczekiwanych zmian klimatu globalnego, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu Europy i Polski,

2. Ocena wpływu zmian klimatu na środowisko przyrodnicze oraz społeczeństwo i gospodarkę,

3. Niezbędne działania adaptacyjne w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego do zmieniających się warunków klimatycznych.

Uwzględnione zostaną następujące sektory:

- zdrowie i polityka społeczna;

- rolnictwo i leśnictwo;

- różnorodność biologiczna, ekosystemy i gospodarka wodna;

- obszary przybrzeżne i morskie;

- infrastruktura.

Literatura:

- Bański J., Błażejczyk K., 2006, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo [w:] A. Kostrzewski, J. Czerniawska (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej, UAM, Wydział Nauk Geogr. I Geol. , Bogucki wyd. Naukowe, Poznań 2006 (wyd. 2007), s. 219-229.

- Boryczka J., Zmiany klimatu Ziemi, Wyd. Akad. DIALOG, Warszawa, 1998

- Budyko M. I., Klimat i życie, PWN, Warszawa, 1975 (przekład).

- Climate change 2007, 2011, 2014, Synthesis Report, IPCC, Cambridge Univ. Press, Cambridge.

- Gutry-Korycka M., Markowski T., red., 2009, Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, Studia CXXIV, Wyd. KPZK PAN, Warszawa.

- http://klimada.mos.gov.pl

- http://klimat.imgw.pl

- IPCC Fifth Assessment Report - Synthesis Report , 2014

- Kundzewicz Z. W., Kowalczak P., Zmiany klimatu i ich skutki, wyd. Kurpisz S.A., Poznań, 2008.

- Lenart W., Tyszecki A., red. 1998, Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, Gdańsk.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Zna główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii i - określa związki między zmianami klimatu a ekosystemami przyrodniczymi i sektorami gospodarki,

UMIEJĘTNOŚCI:

- opracowuje diagnozę stanu klimatu współczesnego

- ocenia skutki oddziaływań zmian klimatu na społeczeństwo i środowisko,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Umie działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie ocen cząstkowych (wykonane ćwiczenia, aktywność na zajęciach)

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do zaliczenia wykładów.

Zaliczenie wykładów – test pisemny.

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z testu i ćwiczeń (ćwiczenia stanowią 30% końcowej oceny).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Popławska
Prowadzący grup: Joanna Popławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Popławska
Prowadzący grup: Kinga Kulesza, Kamil Leziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.