Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obszary zurbanizowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-OZU-GL Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obszary zurbanizowane
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu przedstawienie charakterystyki współczesnych procesów zachodzących na obszarach miejskich oraz uwarunkowań zróżnicowania procesów urbanizacyjnych i sieci miejskiej w różnych krajach Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, Azji, Afryki i Europy.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia dotyczące procesów urbanizacyjnych m.in. cech charakterystycznych sieci miejskiej, szybkiego rozwoju miast i związanych z tym procesem problemów w krajach pozaeuropejskich.

Pełny opis:

W czasie konwersatorium omawiane są zagadnienie dotyczące:

-historii urbanizacji i czynników ekspansji urbanizacji w II połowie XX wieku

- współczesnego zróżnicowania stopnia urbanizacji na świecie

- stanu miast na świecie i perspektyw ich dalszego rozwoju

- cech sieci miejskiej w wybranych regionach świata i modeli struktury przestrzennej miast.

- procesu tworzenia nowych miast i relacji miasto-region.

- cech megamiast, miast globalnych oraz ewolucji niektórych dzielnic w tych miastach m.in. CBD, dzielnic nędzy

- współcześnie obserwowanych, globalnych procesów zachodzące w miastach (np. gentryfikacja, segregacja społeczna etc.)

- współczesnych koncepcji rozwoju miast (np. miasto zrównoważone, "miasto dla ludzi" etc.).

Literatura:

Wybrana, proponowana literatura:

Davis M., 2009, Planeta slumsów, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, (seria Biblioteka Le Monde diplomatique), Warszawa

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Kaplan D.H., Wheel J.O., Holloway S.R., 2004, Urban Geography, Wiley

Liszewski S., 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szymańska D., 2008, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

UN-HABITAT, 1996, An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements

UN-HABITAT, 2001, Cities in Globalizing World

UN-HABITAT, 2003,The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003, London.

UN-HABITAT, 2010, The State of World Cities 2010/2011.

UN-HABITAT, 2012, The State of World Cities 2010/2011. Prosperity of Cities

Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa

W czasie zajęć wykorzystywane są również artykułu naukowe pochodzące z polskich i zagranicznych czasopism.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student powinien potrafić:

- wyjaśnić różnice w poziomie urbanizacji w różnych regionach świata

- wskazać cechy charakterystyczne sieci miejskiej w różnych regionach świata

- wykazać, jaką rolę odgrywają ośrodki miejskie różnej wielkości w rozwoju otaczających je obszarów.

- identyfikować problemy wynikające z ekspansji przestrzennej miast oraz koncentracji ludności miejskiej.

- samodzielnie wnioskować i podejmować próby oceny różnorodnych czynników wpływających na rozwój współczesnego miasta

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo na zajęciach (prezentacje, dyskusje)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jaczewska
Prowadzący grup: Barbara Jaczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.