Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekty badawcze I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PB1-GK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Projekty badawcze I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy w toku dotychczasowych studiów nabyli podstawową wiedzę z zakresu geologii ogólnej, geomorfologii ogólnej i dynamicznej, hydrologii, klimatologii i geoekologii, metod badań w geomorfologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład omawia projekty badawcze prowadzone przez geomorfologów różnych specjalności. Przedstawia podział projektów ze względu na formę realizacji, cele projektu, znaczenie praktyczne, źródła finansowania. Omawia uwarunkowania wpływające na ograniczenia w realizacji projektów badawczych związane z wpływem poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, ale również z ograniczeniem, z którymi geomorfolog spotyka się w bezpośredniej realizacji projektu. Przedstawia zasady współpracy geomorfologów z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, z wiedzy których korzysta się przy realizacji projektów dotyczących form i procesów rzeźbotwórczych. Ćwiczenia szczególny nacisk kładą na projekty mające wymiar praktyczny. Mają za zadanie nauczyć, jak przygotować i zrealizować projekt badawczy w geomorfologii.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaznajomić studentów z szeroką gamą projektów realizowanych przez geomorfologów różnych specjalności. Informuje o typach projektów, w zależności od specjalności, celu, obszaru, czasu trwania, źródła finansowania. Przedstawia możliwości i ograniczenia w realizacji projektów badawczych w tej dziedzinie. Zwraca uwagę na częstą konieczność współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych. Przedstawia korzyści praktyczne wynikające z realizacji projektów badawczych w geomorfologii, zarówno dla wykonawców projektu, jak i dla odbiorców.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu praktycznych umiejętności realizacji projektów badawczych w geomorfologii. Zapoznają z zasadami planowania i przygotowywania wniosku projektów badawczych, określania celu i hipotez projektu opartego wiedzy i kompetencjach potencjalnych wykonawców projektu, harmonogramu i efektu końcowego projektu. Określą sposoby doboru specjalistów niezbędnych do realizacji projektu oraz zadania, które można im powierzyć. Określą sposoby doboru metod badawczych, możliwości pozyskania sprzętu badawczego do prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych. Określą sposoby weryfikacji hipotez i opracowania wniosków. Określą sposób i możliwości przedstawiania wyników. Ćwiczenia będą służyły samodzielnemu wykonaniu założeń projektu badawczego.

Nakład pracy studenta:

Wykład – 15 godzin

Ćwiczenia – 30 godzin

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie założeń projektu – 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin

Łącznie – 90 godzin

Literatura:

Brak literatury w języku polskim. Wykorzystane zostaną przykładowe artykuły opisujące realizację projektów badawczych w geomorfologii.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- Wie, jaki jest zakres tematyczny projektów badawczych realizowanych przez geomorfologów

- umie sformułować cel i hipotezę, efekt końcowy projektu badawczego w geomorfologii

- umie stworzyć harmonogram projektu badawczego

- wie jakie są możliwości i ograniczenia w realizacji projektów badawczych w geomorfologii

- potrafi wybrać odpowiednie metody niezbędne do realizacji danego projektu badawczego

- zna zasady doboru specjalistów niezbędnych do realizacji projektu

- potrafi zaplanować i zrealizować projekt badawczy w zakresie geomorfologii

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę oraz prezentacji multimedialnej założeń projektu realizowanego w trakcie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dłużewski
Prowadzący grup: Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.