Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PB2-GSEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs Metody badań jakościowych i ilościowych (1900-3-MBJ-GSE) oraz Analiza wskaźnikowa i metody ewaluacji (1900-3-AWME-GSEM)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Studenci wspólnie przygotowują i przeprowadzają projekt badawczy w zakresie geografii miast.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Studenci wspólnie przygotowują i przeprowadzają projekt badawczy w zakresie geografii miast.

Temat projektu jest dokładnie omówiony na pierwszych zajęciach, studenci biorą aktywny udział w ustaleniu zakresu badań.

Istotnym założeniem zajęć jest wykorzystanie jakościowych i ilościowych metod badawczych, z naciskiem na metody wskaźnikowe, matematyczne.

W pierwszej części zajęć, po ustaleniu tematu badań studenci zapoznają się z literaturą przedmiotu, a w następnej części przechodzą do konceptualizacji badania i operacjonalizacji.

Literatura:

Literatura przedmiotu podawana jest na pierwszych zajęciach, po uzgodnieniu ostatecznego tematu badania.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi zaplanować badanie w zakresie geografii miast, geografii społeczno-ekonomicznej

- student potrafi zebrać materiały badawcza, a następnie przy zastosowaniu metod ilościowych i jakościowych dokonać analizy zebranego materiału

- student potrafi przeprowadzić wnioskowania, potrafi także krytycznie spojrzeć na zasadność i prawidłowość zastosowanych metod i podejść

- potrafi w formie ustnej i pisemnej zaprezentować analizę i płynące z niej wnioski.

- potrafi pracować w grupie i indywidualnie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa obejmuje:

- obecność na zajęciach

- zrealizowanie badania (zakres ustalony na początku cyklu)

- wykonanie zadań cząstkowych (zakres ustalony na początku cyklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Mikołaj Madurowicz, Dorota Mantey, Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann, Mikołaj Madurowicz, Dorota Mantey, Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.