Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Python basics for geographers

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PBG-GIG-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Python basics for geographers
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i kształtowanie krajobrazu) - sem. 3
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Python is one of the most popular programming languages in science. It enables, among others, the automation of analyzes and facilitates work with large data sets. This course is designed for people who have no previous experience with programming. The basics of Python and the most useful libraries will be presented. During classes also the Python Console in QGIS will be presented. The aim of the course is to provide the basis for further independent work with programming.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During classes the following subjects will be introduced:

- basics of Python, good coding practice, variables, data types,

- lists and indexes, working with text,

- loops, conditional statements, functions,

- work with data sets - pandas package (exploring and processing data with pandas)

- data visualization,

- importing and exporting data,

- Python console in QGIS - examples of simple scripts: data processing automation, text data search.

Classes consist of 15 hours of practice with Python.

Student workload:

- work in the class - 15 hours,

- preparation of final project - 10 hours.

Course is conducted in the form of computer classes.

Literatura: (tylko po angielsku)

Whipp D., Tenkanen H., Heikinheimo V., Aagesen H., and Fink C., 2022, Geo-Python, Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki, https://geo-python-site.readthedocs.io/en/latest/course-info/course-info.html.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student after course has following skills:

- knows the basic concepts of programming (function, loop, conditional commands),

- knows where to look for the information about the basic functions of Python,

- knows how to write a simple script or function in the field of geography,

- can present the obtained results in a graphical form

- can analyze the results and relate them to scientific knowledge.

Student also knows specialised English language vocabulary related to programming.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Grading will be based on the final project.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pawlewska
Prowadzący grup: Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pawlewska
Prowadzący grup: Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)