Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemiany gospodarcze i ich skutki przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PGS-GSEC Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Przemiany gospodarcze i ich skutki przestrzenne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Mapa gospodarcza współczesnego świata podlega ciągłym zmianom na skutek przedsięwzięć podejmowanych przez władze państwowe i przedsiębiorstwa. Wykład jest próbą analizy podstawowych przemian w tym zakresie i konsekwencji, jakie w przestrzeni wywołują działania głównych aktorów sceny gospodarczej.

Tytułowe przemiany i ich skutki przestrzenne mają charakter wieloskalowy (od układów lokalnych po obraz gospodarki światowej).

Pełny opis:

Zmiany dokonujące się we współczesnej gospodarce światowej mają bardzo szeroki zakres, poważne są także ich konsekwencje w krajobrazie gospodarczym.

W ramach wykładu analizujemy kolejno podstawowe zmiany, jakie w ostatnich latach zachodzą w sposobie organizacji działalności gospodarczej oraz ich widoczne konsekwencje przestrzenne. Są to głównie następstwa różnorodnych zmian w polityce gospodarczej państw oraz - dla wielu badaczy przede wszystkim - transformacji, jakie obserwujemy w organizacji działalności przedsiębiorstw. Działania podstawowych aktorów na scenie gospodarczej (państwa i przedsiębiorstwa) oddziałują na zmiany na mapie gospodarczej w różnych skalach przestrzennych (od lokalnej po układ globalny).

W pierwszej części wykładu przedstawione są podstawowe kategorie zmian podejmowanych przez władze państwowe w sferze gospodarczej (od polityki gospodarczej państw, polityki regionalnej, wspierania przedsiębiorczości) i równolegle dziejące się przekształcenia przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie organizacji działalności (po skalę globalną) i przyjmowanych strategii kształtowania zasięgu przestrzennego firm (umiędzynarodowienie, globalne sieci produkcji, łańcuchy dostaw, podwykonawstwo, outsourcing).

Na tym tle, w drugiej części spotkań, podejmujemy próbę pokazania aktualnego krajobrazu gospodarczego, jego cech specyficznych, na przykładzie analizy ważnych w kontekście przestrzennym rodzajów aktywności gospodarczej. Dotyczy to takich sfer działalności, jak górnictwo, energetyka, rolnictwo, zagospodarowanie odpadów. Wykład kończy próba pokazania współczesnej mapy gospodarczej świata jako konsekwencji wcześniej przedstawionych zmian.

Literatura:

Liczne rozproszone treści ze źródeł, które będą sukcesywnie prezentowane w trakcie wykładu.

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka I: Geografia człowieka: Podstawy geografii człowieka

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W11, S1_W14, S1_U01, S1_U04, S1_U06, S1_U08, S1_U11, S1_U13, S1_K01

W zakresie wiedzy student:

1. Zna główne działania państw kształtujące układ przestrzenny współczesnej gospodarki światowej.

2. Zna podstawowe kategorie przemian w organizacji przedsiębiorstw i wpływ tych zmian na zasięg przestrzenny funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W zakresie umiejętności student:

1. Potrafi określić cechy specyficzne wybranych krajobrazów gospodarczych (w różnych skalach przestrzennych).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy z wykładu będzie miał formę pisemną (w tym semestrze w wersji zdalnej).

Pytania egzaminacyjne (6 pytań otwartych) będą dotyczyły treści prezentowanych w czasie wykładu.

Za prawidłową odpowiedź na każde z pytań można uzyskać do 3 punktów.

Punktacja i oceny końcowe:

0-8 pkt = 2,0 / 9-10 pkt = 3,0 / 11-12 pkt = 3,5 /

13-14 pkt = 4,0 / 15-16 pkt = 4,5 / 17-18 pkt = 5,0

W drugim terminie obowiązują te same zasady zaliczenia, co w pierwszym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.